Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ชันโรง

ชื่อที่เรียก: ชันโรง

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : ขี้ตังนี,ขี้ย้าแดง,แมลงขี้สูด

ลักษณะ:

ชันโรงเป็นแมลงขนาดเล็กทีมีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสร มาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับผึ้ง แต่ชันโรงไม่มีเหล็กใน จึงไม่สามารถต่อยได้ ในประเทศไทยเราสามารถพบชันโรงได้ในทุกภาค  โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค จากพฤติกรรมการขนเกสรที่ขาหลัง มีจำนวน 23 ชนิดชันโรงเป็นแมลงที่อยู่รวมกันเป็นสังคม  มีการสร้างรวงรัง  โดยแบ่งเป็นสัดส่วน เป็นเซลล์หรือกระเปาะ  ระหว่างกระเปาะเก็บเกสร  กระเปาะเก็บน้ำหวาน  และกระเปาะสำหรับวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อน  ชันโรงมีการเก็บรักษาอาหารไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติประโยชน์: -ช่วยผสมเกสรพืช
-การเก็บรักษาอาหารไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ
-เก็บเกี่ยวน้ำผึ้งชันโรง
-การใช้ประโยชน์จากชัน(Propolis) ของชันโรง


ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ: Stingless Bee

ชื่อวิทยาศาสตร์: Trigona sp.

ชื่อวงศ์: apidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: สามารถใช้ชัน(Propolis)ของชันโรงหรือเรียกว่า ขี้สูดโรงสามารถ นำมาประกอบหรือ ใช้นำมาซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องเล่นดนตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.aopdb04.doae.go.th/thebeeflies02.htm

คำช่วยค้นหา: ชันโรง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ชันโรง ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ชันโรง ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำบล: ในเมือง
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)