Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ไฮดรา

ชื่อที่เรียก: ไฮดรา

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : ไฮดรา

ลักษณะ: เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว ซึ่งมีระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เราจัดไฮดราให้อยู่ในจำพวกเดียวกับแมงกะพรุนแต่มีขนาด ตัวเล็กกว่าแมงกะพรุนมาก โดยเฉพาะลำตัวไฮดราจะใสจึงยากแก่การสังเกตสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
   ลำตัวของไฮดราบางครั้งจะพบปุ่มเล็ก ๆ ยื่นยาวออกมาข้างลำตัว เรียกกันทั่วไปว่า หน่อ (Bud) หน่อเหล่านี้สามารถหลุดออกมาเจริญเป็นตัวไฮดราใหม่ได้ เรียกการสืบพันธุ์วิธีนี้ว่าการแตกหน่อ (Budding)
เรียงเป็นเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ชั้นนอกสุด (ectoderm) จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ในเรื่องการรับสัมผัส ส่วนเนื้อเยื่อชั้นใน (endoderm) จะมีเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยสลายอาหาร


ประโยชน์: -เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าเเหล่งน้ำนั้น มีความหลากหลายทางชีวภาพมากเพียงใด 
-เป็นตังบ่งชี้คุณภาพน้ำ


ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ: Hydra

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydra sp.

ชื่อวงศ์: Hydridae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2_(%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5)

คำช่วยค้นหา: ไฮดรา
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฮดรา ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ไฮดรา ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำบล: ในเมือง
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)