Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

กิ้งกือ

ชื่อที่เรียก: กิ้งกือ

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : แมงแสนตี๋น

ลักษณะ: เป็นชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายวงศ์ มีเปลือกตัวแข็ง ลำตัวยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็น ปล้องตามลำตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ ทำให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน ปล้องแต่ละคู่จะมีขาสองคู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่สองถึงสี่มีขาเพียงคู่เดียว จำนวนขาอาจมีได้ถึงสองร้อยสี่สิบคู่ ชนิดตัวโตที่พบบ่อย ๆ อยู่ในสกุล Graphidostreptus ส่วนตัวขนาดย่อมอยู่ในสกุล Cylindroiulus ทั้งสองสกุลอยู่ในวงศ์ Julidae

ประโยชน์: กิ้งกือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใครหลายคนมองว่าเป็นสัตว์ที่น่าเกลียด แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือ ไส้เดือนล้วนเป็น ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และมีประโยชน์มากกว่าโทษ กิ้งกือเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้ ช่วยพรวนดิน ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ โดยทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ภายในตัวกิ้งกือ เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ แก่พื้นดิน

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ตลอดชีวิต

ศักยภาพการใช้งาน: เลี้ยงให้ถ่ายเป็นปุ๋ย

ชื่อสามัญ: Millipede

ชื่อวิทยาศาสตร์: Graphidostreptus sp.

ชื่อวงศ์: Julidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: กิ้งกือจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) ชั้นดิพโพลโปดา (Class Diplopoda) ที่มีมากถึง 10,000 สปีชีส์ทั่วโลก และคาดว่าน่าจะมีมากถึง 80,000 สปีชีส์ โดยมีประวัติยาวนานกว่า 400 ล้านปี กิ้งกือทุกชนิดมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ต้นไม้ในป่าเขตร้อนอาจไม่สามารถยืนต้นได้หากไม่มีกิ้งกือ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืช ใบไม้ ลูกไม้ ให้กลายเป็นแร่ธาตุอาหารกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยมีจุลินทรีย์คอยช่วยเหลือ กิ้งกือทำหน้าที่นี้มายาวนานหลายล้านปี ซากพืชที่กิ้งกือกินเข้าไป ก็จะถูกถ่ายออกมาเป็นมูลก้อนเล็ก ๆ คล้ายยาลูกกลอน ที่มีทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน เช่นเดียวกับมูลของไส้เดือนและหอยทาก

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org.com

คำช่วยค้นหา: กิ้งกือ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
กิ้งกือ
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: สวนผึ้ง ใบออร์คิด
ตำบล: แม่แรม
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)