Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

กระบือ

ชื่อที่เรียก: กระบือ

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : ควาย

ลักษณะ:

กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุด เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพื่อไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะเข้าไปทำไร่ทำนา บ้างก็ฆ่าควายกินเนื้อเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีการใช้งานควายน้อยลง

ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงดำ (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว แต่ถ้าเป็นควายตัวผู้ที่มีลักษณะดีก็จะมีคนซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ควายจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี ควายแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปีประโยชน์: ส่วนใหญ่ใช้ในการไถนา หรือลากเกวียนต่างๆ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ: Bubalus

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bubalus bubalis

ชื่อวงศ์: Bovidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: กระบือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่จะใช้ในการไถนา

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2

คำช่วยค้นหา: ควาย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
กระบือ
กระบือ
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: รักษ์นาคาเฟ่
ตำบล: ชะรัด
อำเภอ: กงหรา
จังหวัด: พัทลุง
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)