Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

เม่นทะเล

ชื่อที่เรียก: เม่นทะเล

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : Sea urchin

ลักษณะ: อยู่ในกลุ่มเอคไคนอยด์ที่มีสมมาตร อาศัยอยู่ตามพื้นแข็ง มีสีต่างกัน ด้านที่เกาะกับพื้นเป็นปาก ทวารหนักอยู่กลางลำตัว ด้านบนสุด เม่นทะเลจะมีหนามสองขนาด หนามขนาดยาวใช้ในการผลักดันพื้นแข็ง ขุดคุ้ยสิ่งต่างๆหรือช่วยในการฝังตัว หนามเล็กสั้นใช้ยึดเกาะเวลาปีนป่าย เม่นทะเลที่มีพิษจะมีหนามที่กลวงและมีพิษอยู่ภายใน หนามนี้จะแทงทะลุผิวหนังได้ง่าย เมื่อหักจะปล่อยสารพิษออกมา อาหารของเม่นทะเลคือสาหร่าย สัตว์ที่ตายแล้ว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เกาะอยู่กับที่ มีตาด้วย

ประโยชน์:  เม่นทะเลหรือหอยเม่นมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง่ของการเป็นอาหาร โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น  ชาวญี่ปุ่นนิยมนำไข่เม่นทะเล หรืออูนิ (Uni) มาทำข้าวปั้น  หรือ ซูชิ (Sushi) ...ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางท่านเรียกโครงการศึกษาจีโนมของเม่นทะเล ว่า Sushi Genome Project

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน: นำมาประกอบอาหาร

ชื่อสามัญ: Sea urchin

ชื่อวิทยาศาสตร์: Diadema setosum

ชื่อวงศ์: Diadematidae Astropyga radiata

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เม่นทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ปล่อยไข่และสเปิร์มนอกลำตัว ทำให้เกิดการปฏิสนธิในน้ำทะเล โดยที่พ่อและแม่อาจไม่เคยพบกันเลย สเปิร์มและไข่แม้มีการปฏิสนธิภายในน้ำทะเลที่มีพื้นที่ไม่จำกัด  แต่จะเกิดการปฏิสนธิเฉพาะในสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้น การออกไข่แต่ละครั้งในปริมาณนับล้าน ไข่และตัวอ่อนมีลักษณะใส มองเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ชัดเจน วงชีวิตที่สั้น

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/ม่นทะเล

คำช่วยค้นหา: เม่นทะเล
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
เม่นทะเล
เม่นทะเล
เม่นทะเล
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ลุุ่่มแม่น้ำเวฬุ
ตำบล: เกาะเปริด
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)