Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

เหยื่ยวแดง

ชื่อที่เรียก: เหยื่ยวแดง

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : Red-backed sea-eagle

ลักษณะ:

เหยี่ยวแดงมีสีที่ตัดกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งตัวจะมีสีน้ำตาลแดงยกเว้นที่หัวและอกมีสีขาว ปลายปีกมีสีดำ ขามีสีเหลือง ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มีความยาวจากปลายปีกจดปลายหาง 51 ซม. ตัวผู้ยาว 43 ซม. นกวัยอ่อนมีสีน้ำตาลแกมดำคล้ายกับเหยี่ยวดำ แต่มีสีจางกว่า ปีกสั้น และ หางมน

เหยี่ยวแดงมีขนาดพอๆกับเหยี่ยวดำและมีลักษณะการบินที่คล้ายกันจากมุมปีก แต่มันมีปลายหางมนเหมือนกับนกในสกุล Milvus ขณะที่เหยี่ยวดำมีหางเป็นแฉก นกทั้งสองสกุลนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก
ประโยชน์: เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกช่วงฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน: ทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์

ชื่อสามัญ: Brahminy kite

ชื่อวิทยาศาสตร์: Haliastur indus

ชื่อวงศ์: Accipitridae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: การกระจายพันธิ์และสถานะการอนุรักษ์

เหยี่ยวแดงสามารถพบได้ในประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียประเทศปากีสถานประเทศบังกลาเทศ, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางใต้ไปได้ไกลถึงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย เป็นนกประจำถิ่น แต่อาจมีการย้ายถิ่นตามฤดูกาลตามปริมาณน้ำฝนในบางบริเวณของพิสัย

ส่วนใหญ่จะพบในที่ราบแต่บางครั้งพบที่ระดับความสูง 5000 ฟุตในเทือกเขาหิมาลัย

เหยี่ยวแดงถูกประเมินเป็นความเสี่ยงต่ำในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ นกชนิดนี้มีแนวโน้มที่จะลดจำนวนลง อย่างเช่นใน ชวา

สำหรับในประเทศไทย เหยี่ยวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นนกที่สามารถพบได้หลายพื้นที่ โดยจะพบได้ตามแถบชายฝั่งน้ำ, ที่ราบทุ่งนา, ป่าโปร่ง, ปากอ่าว, ชายฝั่งทะเล รวมถึงเกาะเล็ก ๆ ส่วนใหญ่ชอบอยู่ใกล้หมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านเลนตัก บริเวณาปากแม่น้ำเวฬุ เป็นต้น โดยถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนประการหนึ่งแหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/

คำช่วยค้นหา: เหยื่ยวแดง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
เหยื่ยวแดง
เหยื่ยวแดง
เหยื่ยวแดง
เหยื่ยวแดง
เหยื่ยวแดง
เหยื่ยวแดง
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: บริเวณป่าไม้
ตำบล: เกาะเปริด
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)