Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ปลากดคัง

ชื่อที่เรียก: ปลากดคัง

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : ปลาคัง,กดคัง,กดหางแดง

ลักษณะ: มีขนาดโตเต็มที่ราว 1.5 เมตร หนักได้ถึง 100 กิโลกรัม แต่ที่พบโดยเฉลี่ยจะมีขนาดประมาณ 50 - 60 เซนติเมตร ลำตัวมีสีเทาอ่อนอมฟ้าหรือเขียวมะกอก ท้องสีจาง ครีบหางและครีบอื่น ๆ มีสีแดงสดหรือสีส้มสด ไม่มีแถบขาวบนขอบครีบหางส่วนบนเหมือนปลากดชนิดอื่น ๆ พบในแม่น้ำของไทยทุกภาค และในแหล่งน้ำนิ่งขนาดใหญ่ นิยมนำมาบริโภคโดยการปรุงสด ลวก จิ้ม หรือยำ มีราคาค่อนข้างแพง มีการเพาะเลี้ยงเป็นกระชังอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่บางสาย และยังเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย

อาหาร และนิสัยการหาอาหารของปลาคัง
ปลาคัง/ปลากดคัง เป็นปลาประเภทกินเนื้อ ทั้งเนื้อที่มีชีวิต และที่เป็นซากสัตว์ มีความยาวของลำไส้เท่ากับความยาวลำตัว โดยอาหารที่สำคัญตามธรรมชาติ ได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กบ เขียด และซากสัตว์เน่าเปื่อยต่างๆ

ปลาคัง/ปลากดคัง เป็นปลาที่ค่อนข้างดุร้าย ชอบไล่กัดปลาชนิดอื่นที่เข้ามาใกล้ และไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งบางครั้งก็มักจะชอบไล่กัดปลาคัง/ปลากดคังตัวอื่นที่เข้ามาใกล้เช่นกัน

โดยปกติปลาคัง/ปลากดคังจะชอบออกหาอาหารในเวลากลางคืน จึงมักจับปลาคังได้มากในเวลากลางคืน ซึ่งมีน้อยที่จะออกหาอาหารในเวลากลางวัน เพราในช่วงกลางวัน ปลาคังมักจะหลบอาศัยตามโพรงไม้ โพรงหินหรือซอกหินเป็นหลัก โดยเฉพาะบริเวณที่มีโขดหินหรือมีขอนไม้บริเวณแอ่งน้ำลึกประโยชน์: สามารถบริโภค ซื้อขายและประกอบอาหารได้ อีกทั้งช่วยให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: ทุกฤดูกาล

ศักยภาพการใช้งาน: เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้

ชื่อสามัญ: Red Tailed Mystus

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemibagrus wyckioides

ชื่อวงศ์: Bagridae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เป็นปลาแม่น้ำเนื้ออ่อนที่นิยมจับมารับประทานชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อมาก เนื้อนุ่ม และมีรสมันอร่อย ปัจจุบัน พบได้น้อยตามธรรมชาติจึงทำให้เป็นปลาที่มีราคาสูง

แหล่งอาศัย และการกระจาย
ปลาคัง/ปลากดคัง เป็นปลาที่พบได้มากในแหล่งน้ำไหล ซึ่งจะพบได้ตามแม่น้ำสายหลัก และแม่น้ำสาขาได้ทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งจะอาศัยอยู่ได้ทั้งบริเวณริมชายฝั่ง และกลางน้ำลึกแหล่งที่มาของข้อมูล: th.wikipedia.org pasusat.com

คำช่วยค้นหา: ปลากดคัง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ปลากดคัง
ปลากดคัง
ปลากดคัง
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: บริเวณคลองหนองชิ่ม
ตำบล: หนองชิ่ม
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)