Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

จั๊กจั่น

ชื่อที่เรียก: จั๊กจั่น

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : จักจั่น, เร่อย (เขมร)

ลักษณะ:

จักจั่นที่พบทั่วไป มีลำตัวสีเขียว ชาวบ้านเรียกว่า  เวียด”  ส่วนจักจั่นที่มีลำตัวสีขาว เรียก วาด”   บางพื้นที่เรียกตามขนาด ถ้าเป็นตัวใหญ่เรียกว่า จักจ้า”  ส่วนตัวเล็กเรียกว่า  "จักแจ้ง"  

จักจั่นเป็นแมลงที่มีปากแบบเจาะดูดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาแมลงในกลุ่มปากแบบเจาะดูดทั้งหมด มีขนาดตั้งแต่ เซนติเมตร ขึ้นไป บางชนิดมีขนาดยาวกว่า 10 เซนติเมตร มีหนวดเป็นรูปขน มีตาเดี่ยว 3 ตาเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนหัว ลำตัว และท้อง จะเชื่อมต่อเป็นส่วนเดียวกัน มีปีกบางใสและยาวกว่าลำตัว เวลาเกาะอยู่กับที่ ปีกจะหุบชิดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมองคล้ายหลังคา ลักษณะเด่น คือ ปีกคู่หน้ามีลักษณะและความหนาของเนื้อปีกเท่ากันตลอดทั้งแผ่นปีก

ตัวอ่อนมีลักษณะรูปร่างเช่นเดียวกับตัวเต็มวัย มีสีน้ำตาลอ่อน ตาโต ขาหน้ามีขนาดใหญ่ไว้สำหรับขุดดินประโยชน์:

  "บางพื้นที่ จั๊กจั้นถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยม และยังจัดเป็นอาหารยาอีกด้วย"ฤดูกาลใช้ประโยชน์: พบมากในฤดูฝน

ศักยภาพการใช้งาน: มีเสียงที่ใส ไพเราะ

ชื่อสามัญ: Cicada

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pompania sp.

ชื่อวงศ์: ไฟลัม อาร์โธรพอด

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:


  นการศึกษาเรื่องเสียงของจักจั่นพบว่า ส่วนใหญ่การทำเสียงของจักจั่นจะเป็นไปเพื่อการหาคู่ครอง สำหรับจักจั่น "เสียง" ก็ไม่ ต่างไปจาก "รูปร่างหน้าตาและความสามารถ" ของคนเรา คุณภาพของเสียงบ่งบอกถึงคุณภาพของร่างกาย และดุจเดียวกัน พลังเสียง ท่วงทำนอง ความไพเราะ คือลีลา เฉพาะของจักจั่นตัวผู้แต่ละตัว ที่จะประกาศหรือโชว์ให้ตัวเมียได้เห็น (ได้ยิน) ศักยภาพและพึงพอใจในที่สุดแหล่งที่มาของข้อมูล: http://jdmyeepa.wordpress.com/galleries/hemiptera-bugs/cicadas/# http://www.thaiwildlife.org/main/news/cordyceps

คำช่วยค้นหา: จั๊กจั่น
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
จั๊กจั่น1
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี)
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)