Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

หนอนนก

ชื่อที่เรียก: หนอนนก

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : Mealworm

ลักษณะ: รูปร่างของหนอนนก เป็นหนอนที่มีเปลือก มีลำตัวยาวเรียวทรงกระบอกสีน้ำตาลอมเขียว เมื่อโตเต็มที่มีความกว้างลำตัว 0.28-3.2 มิลลิเมตร ยาว 29-35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.2-0.24 กรัม มีอายุประมาณ 55-75 วัน ก่อนจะเข้าสู่ภาวะดักแด้ ซึ่งจะมีอายุในวงจรนี้ราว 5-7 วัน จากนั้นจะลอกคราบเป็นตัวโตเต็มวัย ซึ่งจะเป็นแมลงปีกแข็งลำตัวสีน้ำตาลอมดำ ซึ่งจัดเป็นแมลงศัตรูพืช มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปในที่ ๆ ที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ซึ่งตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน ตัวเมีย 1 ตัว วางไข่ได้ 1-2 ฟอง/วัน หรือ 80-85 ฟอง/ตลอดวงจรชีวิต

ประโยชน์: คุณค่าของหนอนนกคือเป็นอาหารที่มีโปรตีนและไขมันข้อนข้างสูงซึ่งถ้าเอาให้นกหรือปลารับประทานแล้วจะทำให้โตเร็วและถ้าให้กินมากๆอาจจะติดใจหนอนนกจนไม่รับประทานอาหารชนิดอื่นเลยก็ได้ 

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: -

ศักยภาพการใช้งาน: -

ชื่อสามัญ: Mealworms

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tenebrio molitor

ชื่อวงศ์: Tenebrionidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: -

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.dnp.go.th › เมนูหลัก › บริการวิชาการ › การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลง

คำช่วยค้นหา: หนอนนก
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
หนอนนก1
หนอนนก2
หนอนนก3
หนอนนก4
หนอนนก5
หนอนนก6
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี)
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)