Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

ชื่อที่เรียก: ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : The Common Rose

ลักษณะ: ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร ด้านหน้าปีกคู่บนสีดำอมเทา ปีกยาวเป็นวงรี ปีกคู่ล่างสีดำสนิท ที่กลางปีกประดับด้วยแถบสีขาว 5 แถบ แต้มจุดสีชมพูที่ขอบปีก มีปลายหางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก ด้านท้องสีปีกคู่บนจางกว่าด้านหน้า ปีกคู่ล่างที่กลางปีกประดับด้วยแถบสีขาว 5 แถบ ขอบปีกมีจุดสีชมพู 6 จุด มีปลายหางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก

ประโยชน์:

 ช่วยผสมเกสรฤดูกาลใช้ประโยชน์: -

ศักยภาพการใช้งาน: -

ชื่อสามัญ: The Common Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pachliopta aristolochiae asteris Rothschild

ชื่อวงศ์: PAPILIONIDAE

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู มีขนาดปานกลาง ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 83-100 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 56-90 มิลลิเมตร                           

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/835/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E

คำช่วยค้นหา: ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู1
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู2
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู3
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู4
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู5
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู6
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 3 (จันทบุรี)
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)