Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

หมีขอ

ชื่อที่เรียก: หมีขอ

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : บนตุรง หมีกระรอก เหง็นหางขอ เหง็นหมี

ลักษณะ:

มีหน้าตาคล้ายหมีจนได้ชื่อว่าหมี แต่เป็นสัตว์จำพวกชะมดและอีเห็น (Viverridae) ที่ใหญ่ที่สุด จัดเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวในสกุลArctictis ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์จนถึงปัจจุบัน

มีหางยาวเป็นพวงคล้ายกระรอก ขนตามลำตัวค่อนข้างยาวสีดำและหยาบ สีขนบริเวณหัวอาจมีสีเทา หูกลม บริเวณขอบหูมีสีขาว หางที่ยาวสามารถใช้เกาะเกี่ยวต้นไม้ได้เป็นอย่างดีประโยชน์: เป็นตัวบ่งบอกความหลากหลายทางชีวภาพ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: -

ศักยภาพการใช้งาน: -

ชื่อสามัญ: -

ชื่อวิทยาศาสตร์: Arctictis binturong

ชื่อวงศ์: Viverridae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: หมีขอเป็นสัตว์ที่เลี้ยงตั้งแต่เล็กแล้วจะเชื่อง จนสามารถนำมาฝึกให้แสดงโชว์ต่าง ๆ ได้ตามสวนสัตว์ สถานะปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD

คำช่วยค้นหา: หมีขอ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
หมีขอ1
หมีขอ2
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)