Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

หิ่งห้อยเขาสอยดาว

ชื่อที่เรียก: หิ่งห้อยเขาสอยดาว

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : หิ้งห้อยช้าง

ลักษณะ: ตัวเมียมีลักษณะเหมือนหนอนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ลำตัวยาวถึง 6-10 เซนติเมตร ที่ทำแสงอยู่ที่ปล้องท้องใกล้ส่วนปลายมีขนาดใหญ่ แสงที่ปล่อยออกมาจึงสว่างมากและเปิดอยู่นาน ไม่กระพริบเหมือนหิ่งห้อยทั่วไป หิ่งห้อยช้างมักหลบซ่อนตัวอยู่ตามใบไม้ผุที่ทับถมกันอยู่ในป่าเสื่อมโทรม โดยม้วนงอตัวเป็นลูกทรงกลม ในเวลากลางคืนมักเป็นช่วงหัวค่ำพบว่าคลานบนพื้นได้ว่องไวเพื่อหาอาหาร ที่ชอบมากคือหอยหมายเลขหนึ่ง และบางครั้งพบไต่อยู่ตามต้นไม้สูง 1-2 เมตรจากพื้นดิน เปิดไฟสว่างเพื่อดึงดูดให้ตัวผู้บินมาผสมพันธุ์ ตัวผู้มีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวไม่ถึง 1 เซนติเมตร มีลักษณะคล้ายด้วงหนวดยาว คือมีปีกสองคู่สามารถบินไปหาตัวเมียได้ หิ่งห้อยช้างที่เห็นพบที่อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ประโยชน์: เป็นตัวบ่งบอกความหลากหลายทางชีวภาพและบ่งบอกว่าพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: -

ศักยภาพการใช้งาน: เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น

ชื่อสามัญ: -

ชื่อวิทยาศาสตร์: -

ชื่อวงศ์: Lampyridae Latreille, 1817

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: สามารถเปล่งแสงเย็นสีเหลืองอมเขียวเป็นดวงไฟสว่างอยู่ตลอดหิ่งห้อยช้างเวลาโดยไม่กระพริบ 

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.dnp.go.th/FOREMIC/Entomology/Web/Eminent/Eminent/หิงห้อย/หิ่งห้อย_th.

คำช่วยค้นหา: หิ้งห้อยเขาสอยดาว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
หิ้งห้อย1
หิ้งห้อย2
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ตำบล: ทับไทร
อำเภอ: โป่งน้ำร้อน
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)