Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ตุ๊กแกไทย

ชื่อที่เรียก: ตุ๊กแกไทย

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : ตุ๊กแกสยาม

ลักษณะ: มีความยาวจากปลายปากถึงก้น 14.1 เซนติเมตรเป็นตุ๊กแกขนาดใหญ่ ตามีสีเขียว ลักษณะ ล้าตัวเป็นสีเทาแกมเขียว มีแถบสีด้าหรือน ้าตาลเข้มพาดจางๆจากหลังคอถึงโคนหางประมาณ8 แถบ ในแถบมีลายกระสีขาว ที่กลางหลังและด้านข้างล้าตัวทั งสองด้าน หางเป็นแถบสีด้าหรือ น ้าตาลเข้มพาดสลับกันโดยมีแถบสีด้ายาวกว่าแถบสีเทาซึ่งเป็นสีพื นของล้าตัว ตุ๊กแกชนิดนี พบ อาศัยอยู่บนเขาหินปูนที่มีซอกหลืบให้หลบซ่อนได้มาก ในบ้างครั งพบว่าเข้ามาอาศัยอยู่ในสิ่งปลูก สร้างที่อยู่ใกล้เขาหินปูน ตุ๊กแกสยามออกไข่ทีละ 2 ฟองตามซอกหินปูน ยังไม่พบว่ามีการใช้พื นที่ ซ ้าจนเป็นรอยไข่ปื้นใหญ่ ตุ๊กแกชนิดนี ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะยังพบชุกชุมในบางพื นที่ แต่เขาหินปูน ในแถบภาคกลาง 

ประโยชน์: เป็นตัวควบคุมประชากรของแมลงที่มีมากเกินไปในพื้นที่

ฤดูกาลใช้ประโยชน์: พบทั่วไปตลอดปี

ศักยภาพการใช้งาน: -

ชื่อสามัญ: Siamese Green-eyed Gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gekko siamensis Grossmann and Ulber, 1990

ชื่อวงศ์: Gekkonidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: กฎหมายยังไม่ได้จัดให้ตุ๊กแกไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php?Act=View&ID=1095

คำช่วยค้นหา: ตุ๊กแกไทย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ตุ๊กแกไทย1
ตุ๊กแกไทย2
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: หมู่บ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบรึ
ตำบล: ทรายขาว
อำเภอ: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)