Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

แพะ

ชื่อที่เรียก: แพะ

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : -

ลักษณะ:

ป็นชนิดย่อยของแพะซึ่งทำให้เชื่องจากแพะป่าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออก แพะนี้อยู่ในสกุล Bovidae และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกะเพราะต่างอยู่ในวงศ์ย่อยแกะและแพะ (Caprinae) มีแพะกว่า 300 สายพันธุ์[1] แพะเป็นชนิดสัตว์เชื่องที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง ใช้เอานม เนื้อ ขนและหนังในหลายบริเวณของโลก[2] ในปี พ.ศ. 2554 มีแพะกว่า 924 ล้านตัวทั่วโลก ตามข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติที่มาประโยชน์:

ฤดูกาลใช้ประโยชน์:

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์: Capra aegagrus hircus

ชื่อวงศ์: Bovidae

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: เขือนยาง
ตำบล: โดมประดิษฐ์
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)