Bio Diversity (สัตว์)
Biogang Database

Bio Diversity (สัตว์)

ผีเสื้อแพนซีเทา

ชื่อที่เรียก: ผีเสื้อแพนซีเทา

หมวดหมู่ทรัพยากร: สัตว์

ชื่ออื่นๆ : -

ลักษณะ:

 ลำตัวสีดำและขาว มีขนสีเหลืองปกคลุม ท้องสีเหลือง จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีเทา มีลายหยักสีเทาเข้มทั่วทั้งปีก ปีกทั้งสองคู่มีจุดวงกลมสีดำและส้มเรียงกัน ปีกด้านท้องพื้นปีกสีเทา มีลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนทั่วทั้งปีก ปีกทั้งสองคู่มีเส้นสีน้ำตาลพาดผ่าน ขนาดขากมุมปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 52-60 มิลลิเมตรพฤติกรรม        : ขณะเกาะมักกางปีก หากินตามริมลำธาร
ประโยชน์:

ฤดูกาลใช้ประโยชน์:

ศักยภาพการใช้งาน:

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์: Junonia atlites atlites L.

ชื่อวงศ์: NYMPHALIDAE

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ถิ่นอาศัย          : พบทั่วไปตามป่าโปร่ง และป่าละเมาะแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
แหล่งที่พบ
สถานที่พบ: ภูจองนายอย
ตำบล: นาจะหลวย
อำเภอ: นาจะหลวย
จังหวัด: อุบลราชธานี
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)