Blog
Biogang Database

Blog : prasitkongsup

สุดยอดยารักษามะเร็ง

สุดยอดยารักษามะเร็ง

ประกอบด้วย

   ต้นทองพันชั่ง                  หนัก        ๔๐๐     กรัม

   ต้นเหงือกปลาหมอ           หนัก       ๒๐๐      กรัม

   หัวร้อยรู                           หนัก       ๑๐๐       กรัม

   รากและเปลือกฝีหมอบ     หนัก       ๑๐๐       กรัม

   โมกทั้งสอง                     หนัก       ๑๐๐       กรัม

    กำแพงเจ็ดช้น                หนัก       ๑๐๐       กรัม

    ข้าวเย็นทั้งสอง               หนัก      ๑๐๐        กรัม

     ขันทองพยาบาท           หนัก       ๑๐๐       กรัม

    หนุมานประสานกาย        หนัก       ๑๐๐       กรัม

วิธีทำ   ต้มใส่น้ำ ประมาณ   ๕ ขวดแม่โขง (ขวดละ ๗๕๐ ซีซี)

           เคี่ยวยาให้เหลือน้ำประมาณ ๒ ขวดแม่โขง

ขนาดรับประทาน    ครั้งละ   ๖๐-๑๐๐ ซีซี  วันละ ๒ ครั้งก่อนอ่าหารเช้า-เย็น  ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐ วัน ต่อ ๑หม้อ

รับประทานติดต่อกัน  ๕ หม้อ

    หมายเหตุ   ขณะรับประทานยา ให้นั่งสมาธิทุกวัน  ก่อนรับประทานยาขอให้ตั้งจิตรอธิษฐานให้หายจากโรคนี้

  ข้อหลีกเลี่ยง

            งดรับประทานอาหารที่ทำจากสัตว์ ทุกชนิด  โดยเฉพาะ

เนื้อวัว  หมู ของคาวต่างๆ

           รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  หลึกเลี่ยงอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง

         ที่สำคัญให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

โรคนี้จะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์

   ผมได้รักษาผู้ป่วยหลายราย ได้ผลดีมีข้อสงสัยปรึกษาผมได้ที่

   siripatclinic@hotmail.com

  http://www.siripatthaimedonlineschool.com

หรือ  โทร.ปรึ่กษาหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ ได้ที่เบอร์  ๐๘๗-๑๖๓๙๖๔๔

 


ประเภท: อื่นๆ
Posted: 4 ก.ย. 54  16:43 น. by prasitkongsup
แหล่งที่มาข้อมูล:
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)