Blog
Biogang Database

Blog : Penpicha

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.มหาสารคามพระธาตุนาดูน

เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี ขุดพบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522บนที่นาของนายทองดี  ปะวะภูตา ราษฏรบ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูนจังหวัดมหาสารคาม การค้นขุดค้นพบตอนแรก ขุดได้โดยคนหลายกลุ่มคนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้ติดตามวัตถุในส่วนที่เกี่ยวข้องกันจากส่วนหนึ่งที่ขุดได้ ก็สามารถนำมารวมกัน ปรากฏว่า ต่อเข้ากันได้รูปทรงเหมาะสมกันดีมาก มีการพิสูจน์อีกครั้งว่าสถูปนี้ใช้สำหรับบรรจุสิ่งใด ผลการตรวจพิสูจน์รายละเอียดวัตถุโบราณชิ้นนี้แล้ว ลงความเห็นว่าเป็นสถูปที่ใช้บรรจุพระ 

สารีริกธาตุ ลักษณะสถูปทำด้วยทองสำริด มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1.ส่วนยอด มีลักษณะ เป็นปล้องไฉน จำนวน 2 ปล้อง ส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม2. ตัวสถูปทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ ส่วนยอดของตัวสถูป จะรับเข้ากับส่วนล่างสุดของส่วนยอดพอดีในการขุดครั้งนั้น ชาวบ้าน รวมทั้งผู้คนทั่วสารทิศ ขุดได้พระพิมพ์ต่าง ๆ ได้หลายสิบกระสอบ และในปัจจุบันวัตถุเหล่านั้น บูชากันราคาระดับต้น ๆ ของเมืองไทยกราบพระธาตุนาดูน ณ พุทธมณฑลอีสาน และศึกษาประวัติได้ที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม หรือ web site การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

( ที่มา :  http://www.rd.go.th/mahasarakham/59.0.html )2.กู่สันตรัตน์

เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายนอายุระหว่าง พ.ศ.1700-1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกู่มหาธาตุ และมีทับหลังประตู มุขหน้าจำหลักลายงดงามน่าดู กู่สันตรัตน์ตั้งอยู่ที่ ต.พระธาตุ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคามจากเส้นทาง 2040 เข้าเส้นทาง 2045 เข้าอำเภอนาดูนประมาณ 1 กม.(ที่มา http://www.rd.go.th/mahasarakham/55.0.html)


3.บ้านหนองเขื่อนช้าง

บ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณปี พ.ศ.2230 โดยประชาชนที่อพยพมาจากบ้านเมืองหงส์เมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมดินแดนนี้เป็นป่าดงดิบมีสัตว์นานาชนิด ตรงใจกลางมีหนองน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ มีโขลงช้างจำนวนมากมาอาบน้ำอยู่เป็นประจำจนกลายเป็น เถื่อนช้างและได้เพี้ยนมาเป็นเขื่อนช้าง จึงเรียกว่า บ้านหนองเขื่อนช้าง

    ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอบ้านหนองเขื่อนช้าง ได้เริ่มทำกันมานานแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความถนัดด้านการทอผ้ามานานแล้วโดยก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2531 

 
 

4.วนอุทยานโกสัมพี
          เดิมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนมเหศักดิ์) อยู่ติดแม่น้ำชี และมีองค์หลวงพ่อมิ่งเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัยกราบไหว้บูชา พื้นที่มีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นขึ้นเป็นจำนวนมากและมีฝูงลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวน กว่า 500 ตัว


5.บ้านแพง       

บ้านแพง ต.แพง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก 37 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 9 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม ขอนแก่น บ้านแพงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมบึงแพง มีพื้นที่ทั้งหมด 8,116 ไร่  บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านจะเป็นทุ่งนา  ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่  บ้านแพงแบ่งเป็น  5 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1, 9 , 11 , 13 และ14  ประชากรทำนาเป็นอาชีพหลัก  ทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม  อาศัยน้ำฝนในการทำนาและปลูก(ที่มา http://www.sarakham.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87/comment-page-1/)ประเภท: พืช
Posted: 5 ก.ย. 58  0:10 น. by Penpicha
แหล่งที่มาข้อมูล:
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)