Blog
Biogang Database

Blog : nongsomoo

ยาสีฟันสมุนไพร

ชื่อเรื่อง ยาสีฟันสมุนไพร
ชื่อ สกุล สมาชิกผู้จัดทำ

1.นางสาวจิราพร  อินทะศรี

2.นางสาวอังคณา  ศรีบัว

ชื่อสกุลครูที่ปรึกษา คุณครูศุภร ไชยขันธ์

ชื่อ สกุลผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น

1.นางวนิดา  ทุยโพธิชัย

2.นางพลอยเพชร  ชอกลม

ที่มาและความสำคัญ

                ยาสีฟันฟันสมุนไพรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในช่องปากของเรา เราสามารถทำใช้เอง ไม่มีการแพ้ยาสีฟันเพราะทำส่วนผสมมาจากธรรมชาติ ทรัพธรรมชาติของเรามีสรรพคุณหลายอย่าง ไม่มสารเคมีปะปน

การทำยาสีฟันสมุนไพรนี้  เป็นยาสีฟันสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างทางด้านการรักษาฟัน เช่น แก้เสียวฟัน รักษารากฟัน แก้ปวดฟัน รักษาเหงือกไม่ให้อักเสบ ทำให้ฟันขาว และยังต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อีกด้วย สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ลดรายจ่ายในการซื้อยาสีฟันทั่วไป ผ่านการทำอย่างสะอาดโดยการฆ่าเชื้อด้วยการนำส่วนผสมไปคั่ว เพื่อลดความชื้น ฆ่าเชื้อโรค และลดความเค็ม ไม่ได้ผ่านโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีสารเคมีตกค้าง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาการทำยาสีฟันสมุนไพร

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาสีฟันสมุนไพร

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทฤษฎีเกี่ยวข้อง

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความคิดในการทำยาสีฟันสมุนไพร จากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1.นางวนิดา  ทุยโพธิชัย

เกิด วันที่ 12 เมษายน 2503 อายุ 54 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 17 หมู่ 5 .วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์  098-7567406

 

2.นางพลอยเพชร  ชอกลม

เกิด วันที่ 4 สิงหาคม  2504 อายุ 53 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 108 หมู่ 5 .วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

ข่อย

ข่อย ภาษาอังกฤษ Siamese rough bush, Tooth brush tree 

ต้นข่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asper Lour.

วงศ์ MORACEAE มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกเช่น ตองขะแหน่ (กาญจนบุรี), ส้มพอ (เลย ร้อยเอ็ด), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร), สมนาย เป็นต้น โดยต้นข่อยนั้นมีถิ่นกำเนิดแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย

ลักษณะของต้นข่อย

ต้นข่อยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านค่อนข้างคดงอ มีปุ่มปนอยู่รอบๆต้นหรือเป็นพูเป็นร่องทั่วไป ซึ่งอาจจะขึ้นเป็นต้นเดียวหรือเป็นกลุ่ม เปลือกต้นมีสีเทาอ่อน เปลือกต้นบางขรุขระเล็กน้อยแตกเป็นแผ่นบางๆ และมียางสีขาวข้นเหนียวซึมออกมา แตกกิ่งก้านมีสาขามาก แตกกิ่งต่ำเป็นพุ่มทึบ และนิยมขยายพันธุ์ด้วยการใช้รากปักชำ เพราะจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการใช้กิ่งปักชำหรือการเพาะเมล็ด

การบูร

การบูร ชื่อสามัญ Camphor, Gum Camphor, Formosan Camphor, Laurel Camphor 

การบูร ชื่อวิทยาศาสตร์Cinnamomum camphora (L.) Presl. Cinnamomum camphora Th. Fries, Cinnamomum camphora Nees et Eberm (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Camphora officinarum Nees, Laurus camphora L.)

 

 จัดอยู่ในวงศ์ LAURACEAE

สมุนไพรการบูร ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า การะบูน การบูร (ภาคกลาง), อบเชยญวน (ไทย), พรมเส็ง (เงี้ยว), เจียโล่ (จีนแต้จิ๋ว), จางมู่ จางหน่าว (จีนกลาง) เป็นต้น

ลักษณะของการบูร

ต้นการบูร เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อินโดนีเซีย อินเดีย อียิปต์ แอฟริกาใต้ จาไมกา บราซิล สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นทรงพุ่มกว้างและทึบ มีความสูงของต้นได้ถึง 30 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.5 เมตร เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล ผิวหยาบ

กานพลู

กานพลู ภาษาอังกฤษ Clove และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Syzygium aromaticum Merr. et Perry จัดเป็นไม้ยืนต้น และเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าใจที่มีสรรพคุณทางยาที่หลากหลาย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ด โดยมีการเพาะปลูกและเกี่ยวมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา เป็นต้น

 

เกลือ

ในทางเคมี เกลือ เป็นสารประกอบไอออนิก (ionic compound) ประกอบด้วยแคตไอออน (cation : ไอออนที่มีประจุบวก) และแอนไอออน (anion : ไอออนที่มีประจุลบ) ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นกลาง (ประจุสิทธิเป็นศูนย์) ไอออนเหล่านี้อาจเป็นอนินทรีย์ (Cl) กับอินทรีย์ (CH3COO) และไอออนอะตอมเดี่ยว (F) กับไอออนหลายอะตอม (SO42) เกลือจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรดและเบสทำปฏิกิริยาด้วยกัน

สารส้ม (Alum)

สารส้ม (Alum) คือ สารทำให้หดตัว (Astringent) หรือที่เรียกว่าเกลือเชิงซ้อน (ผลึกเกลือ) ของสารประกอบที่มีธาตุอะลูมิเนียมและซัลเฟตเป็นสารประกอบหลัก

คุณสมบัติของสารส้ม

ไม่มีสีและกลิ่น เหมาะสำหรับผู้ชอบใช้น้ำหอมเพราะจะไม่มีกลิ่นไปรบกวนหรือหักล้างกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ไม่เปื้อนเสื้อผ้า เพราะไม่มีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน 
สรรพคุณ

สารส้มใช้แกว่งในบ่อเก็บน้ำเพื่อให้สิ่งสกปรกตกตะกอน สามารถใช้ในการกำจัดกลิ่นตัวโดยเฉพาะใต้วงแขน ดับกลิ่นได้ 100% และนานถึง 24 ชั่วโมง และสามารถใช้กำจัดกลิ่นเท้าได้

วิธีการดำเนินการ

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

  กานพูล  1 ขีด

            การบูร  2 ..

            เกลือ  5 ..

          ดินสอพอง 2..

            สารส้ม 1 ..

       เปลือกข่อยบด 2 ขีด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

คั่วการบูร

คั่วดินสอพอง

คั่วกานพูล    

คั่วสารส้ม

คั่วเปลือกข่อยบด

 คั่วเกลือนำส่วนผสมทั้ง 6 ชนิด มาปั่นให้ละเอียด หรือ ตำก็ได้นำส่วนผสมทั้ง 6 ชนิด มาผสมให้เข้ากันจากนั้น บบรจุใส่ขวดเพื่อจำหน่าย

ผลจากการศึกษา

ตัวอย่างผู้ทดลองใช้

ผู้ทดลองใช้

ก่อนใช้

หลังใช้

1.นางวนิดา  ทุยโพธิชัย

มีคราบหินปูน

ฟันขาว

2.นางพลอยเพชร ชอกลม

มีกลิ่นปาก

ลดกลิ่นปาก หมั่นใจเวลาพูด

3.นางจินตนา  ศรีบัว

ปวดฝัน

ลดการการปวด เพราะยาสีฟันสามารถรักษารากฟันได้

4.นางรัตน์  แสนชัย

ปากอักเสบ

แผลบรรเทาลง

5.นางสาวพิน  ประวัติศรี

มีกลิ่นปาก

ลดการมีกลิ่นปาก        

ภาพผู้ทดลองใช้จากตารางการทดลอง

                จากการใช้ยาสีฟันสมุนไพรสามารถลดการเสียวฟัน ระงับกลิ่นปาก รักษารากฟัน ทำให้ฟันขาว จากที่เราได้ศึกษาทำให้รู้ว่าสมุนไพรที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สมุนไพรที่นำใช้

        1.เกลือ  แก้เสียวฟัน  รักษารากฟัน แก้ปวดฟัน และรักษาเหงือกไม่ให้อักเสบ

                       2.สารส้ม ทำให้ฟันขาว รักษาแผลในปาก

                        3.ข่อยบด  แก้ปวดฟัน รักษารากฟัน ทำให้ฟันขาว

                        4.กานพูล แก้ปวดฟัน ช่วยย่อยอาหาร ท้องอืด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

                        5.การบูร  รักษาแผลในปาก และทำให้ปากหอม

                        6.ดินสอพอง แก้เสียวฟัน  รักษารากฟัน

สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

สรุป

1.จากผลการศึกษาการทำยาสีฟัน พบว่าการนำส่วนผสมมาคั่วสามารถฆ่าเชื้อได้ ส่วนผสมยังได้มาจากธรรมชาติด้วย และยังมีสรรพคุณมากมาย คือ

        1.เกลือ  แก้เสียวฟัน  รักษารากฟัน แก้ปวดฟัน และรักษาเหงือกไม่ให้อักเสบ

                       2.สารส้ม ทำให้ฟันขาว รักษาแผลในปาก

                        3.ข่อยบด  แก้ปวดฟัน รักษารากฟัน ทำให้ฟันขาว

                        4.กานพูล แก้ปวดฟัน ช่วยย่อยอาหาร ท้องอืด ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

                        5.การบูร  รักษาแผลในปาก และทำให้ปากหอม

                        6.ดินสอพอง แก้เสียวฟัน  รักษารากฟัน

ซึ่งได้นำส่วนผสมทั้ง 6 ทั้งมาผสมกัน ได้ยาสีฟันสมุนไพร สารพัดสรรพคุณ

2.ยาสีฟันสมุนไพร คือ การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยาสีฟันสมุนไพรจากการศึกษาพบว่า มีความปลอดภัย ไม่มีอาการแพ้ใดๆเพราะได้นำส่วนผสมมาคั่วเพื่อฆ่าเชื้อไม่ให้ชื้น และลดความเค็ม

3.คนในชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้

อภิปรายผลจากการศีกษา

                จากการศึกษาได้ทำยาสีฟันสมุนไพร มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำยาสีฟันสมุนไพร การทำยาสีฟันทำจากส่วนผสม 6 ชนิด ซึ่งสามารถหาได้จากธรรมชาติ คือ เกลือ ข่อย การบรู กานพูล ดินสอพอง สารส้ม และจากการศึกษาประสิทธิภาพของยาสีฟันสมุนไพร พบว่า สมุนไพรจากธรรมชาติสามารถนำมากใช้ประโยชน์ได้มากมาย และยังสารถแก้ปัญหาในช่องปากของเราได้ด้วย

 ข้อเสนอแนะ

                1.ควรใช้เครื่องปั่นแทนการตำ จะได้ประหยัดเวลา

                2.ควรมีการเผยแพร่ยาสีฟันสมุนไพร เพื่อให้คนจากท้องถิ่นอื่นได้รู้จัก และนำยาสีฟันไปทำใช้เอง

เอกสารอ้างอิง

นางวนิดา  ทุยโพธิชัย “ยาสีฟันสมุนไพร” 17 หมู่ 5 .วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านกำแมด

ไทยเกษตรศาสตร์.  “พันธุ์ไม้หอมที่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพร”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.thaikasetsart.com.  [9 .. 2014]

                แพทย์แผนโบราณทั่วไป.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.kmitl.ac.th.  [10 .. 2014]

                ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  “การบูร”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.phargarde


ประเภท: ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Posted: 29 ส.ค. 57  20:29 น. by nongsomoo
แหล่งที่มาข้อมูล:
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)