Blog
Biogang Database

Blog : Kanjanajigjoy

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหมาะสำหรับคนที่มีความสนใจเรื่องพรรณไม้ และพืชสมุนไพรไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุไม้สมุนไพรหลากหลายชนิด ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สมุนไพร และเป็นสวนที่ตกแต่งไว้สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ในบริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักงาน บนถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สวนนี้สร้างขึ้นโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีเปิดป้ายสวนสมุนไพร เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2528 และทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้ ณ สวนสมุนไพรแห่งนี้ด้วย

สวนสมุนไพรฯ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ โดยปลูกพืชสมุนไพรที่เคยใช้กับการแพทย์แผนโบราณไว้มากกว่า 260 ชนิด มีประมาณ 20,000 ต้น มีการจัดแบ่งไว้เป็นกลุ่มๆ ตามสรรพคุณการรักษาโรคในตำรายาไทยโบราณ ซึ่งมีด้วยกันถึง 20 กลุ่ม เช่นกลุ่มพืชหอม กลุ่มพืชถอนพิษ สมุนไพรที่เป็นยาระบาย ถ่ายพยาธิ แก้ท้องเดิน รวมถึงสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น พืชที่ทางสวนสมุนไพรฯ ปลูกไว้ ถือเป็นแหล่งความรู้ด้านสมุนไพร มรดกภูมิปัญญาไทย ที่นับวันจะสูญหายไป
การเที่ยวชมภายในสวนสมุนไพรฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยสื่อหลายรูปแบบ แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น
- ห้องฉายการ์ตูนแอนนิเมชั่น ที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของลูกยาง จุดนี้เป็นที่ชอบใจสำหรับเด็กๆ เพราะเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบสนุกสนาน
- ห้อง "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" ได้รวบรวมพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ​ ที่พระองค์ทรงเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บ้านหมอยา ได้จำลองบรรยากาศบ้านเรือนสมัยก่อน ที่มีหมอพื้นบ้านคอยปรุงยาสมุนไพรให้
- นิทรรศการการตรวจธาตุเจ้าเรือนด้วยตนเอง ช่วยให้เรารู้ธาตุในร่างกาย และการรับประทานอาหารให้เหมาะกับธาตุของร่างกาย
- นิทรรศการเรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพร เป็นตู้ยาจีนโบราณ เป็นตู้ลิ้นชักไม้ติดผนังที่เก็บพืชสมุนไพร และบอกสรรพคุณของแต่ละชนิดเอาไว้
ภายในอาคารนี้ มีมัคคุเทศก์บรรยายในแต่ละช่วงตลอดเส้นทาง

ส่วนที่ 2 ภายนอกอาคาร เป็นการนั่งรถ NGV เพื่อเที่ยวชมพืชสมุนไพรในกลุ่มต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามจุดต่างๆ ซึ่งมีตารางกำหนดรอบการนำชมไว้ทุกๆ 30 นาที (ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.) และมีมัคคุเทศก์บรรยายตลอดเส้นทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสมุนไพรฯ มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก มีให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ มีจักรยานให้เช่าขี่ชมสวนและทุกวันเสาร์ต้นเดือน มีตลาดนัด ขายสินค้าเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร ยาที่ทำจากสมุนไพร และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ประเภท: พืช
Posted: 3 ก.ย. 58  10:49 น. by Kanjanajigjoy
แหล่งที่มาข้อมูล:
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)