Blog
Biogang Database

Blog : pongthep2

การทำไข่เค็ม

สูตรไข่เค็มไชยา

วัสดุที่ใช้ / ไข่เป็ดสด / ดินจอมปลวก 3 ส่วน / เกลือ 1 ส่วน / น้ำต้มสุกพอประมาณ / ขี้เถาแกลบ

 วิธีทำ

       นำส่วนผสม คือ ดินจอมปลวก 3 ส่วน เกลือ 1 ส่วน และน้ำต้มสุก มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน และให้ส่วนผสมมีความเข้มข้นพอเหมาะ ไม่เหลว หรือข้นมากเกินไป นำไข่ที่คลุกเคล้าในส่วนผสมแล้ว คลุกขี้เถ้าแกลบเผาเพื่อป้องกันไม่ไห้ไข่ติดกัน และป้องกันการระเหยของน้ำ นำไข่บรรจุกล่อง หรือเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้น้อย เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ 

เคล็ดลับ

      การทำไข่เค็มสูตรไชยา จะต้องใช้ดินจอมปลวกเป็นส่วนผสม เนื่องจากกดินจอมปลวกมีธาตุกำมะถัน ช่วยทำให้ไข่เค็มมีรสชาติดีขึ้น

      การรับประทานไข่เค็ม ไข่เค็มไชยาหลังจากได้บรรจุกล่องแล้ว สามารถนำมาบริโภคได้หลายรูปแบบตามอายุของไข่เค็ม ซึ่งเริ่มนับจากวันบรรจุกล่อง ดังนี้

1- 5 วัน ต้มไข่หวาน

3- 7 วัน ทอดไข่ดาว

10-15 วัน ต้ม

15- 20 วัน ทำไส้ขนม หรือนำมายำ

        หรือถ้าต้องการคงความเค็มคงที่ ให้ล้างดินที่พอกไข่ให้สะอาดแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 เดือน


ประเภท: ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Posted: 29 พ.ย. 58  12:57 น. by pongthep2
แหล่งที่มาข้อมูล:
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)