Blog
Biogang Database

Blog : wattanachai

ข้าวเศรษฐีชนิด : ข้าวเจ้า
พื้นที่นิยมปลูก : พื้นที่ลุ่มภาคกลาง
ลักษณะพันธุ์ : เป็นข้าวนาสวน ต้นสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ทรงกอแบะ รวมแน่นปานกลาง คอรวงยาว ใบธงเป็นแนวนอน แตกระแง้ปานกลาง เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดข้าวกล้องสีน้ำตาลอ่อน รูปร่างเรียว

——————————————————–

+จำปาจีน+

ชนิด : ข้าวเจ้า
พื้นที่นิยมปลูก : พื้นที่นาน้ำลึกในภาคกลาง
ลักษณะพันธุ์ : เป็นข้าวขึ้นน้ำ ความสูงประมาณ 220 เซนติเมตร ลำต้นล้มง่ายทรงกอแผ่เป็นแนวนอน ใบธงทำมุมเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง ข้าวเปลือกสีฟางกระน้ำตาล ติดเมล็ดปานกลาง เมล็ดร่วงยาก การนวดยาก

 


ประเภท: พืช
Posted: 9 ก.พ. 59  16:04 น. by wattanachai
แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
จำนวนคนถูกใจ
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)