Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

รายละเอียด

ตัวเขื่อนแม่งัดมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมสูง ๕๙ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำ ให้พื้นที่เพาะปลูกได้ ๑๘๘,๐๐๐ ไร่ มีกิจกรรมลงเรือไปยังแพไปชมธรรมชาติของน้ำ ทานข้าว ดูสิ่งแวดล้อมบรรยากาศดีใช้ได้ เช่าเรือเหมาลำครับ ไปกลับ 500 ถ้ามามานอนก็จะมีเรือของแพมารับ ราคาก็เท่ากัน ไปกลับ 500

   

ข้อมูลการติดต่อ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด ,แพสายนที 081 8858580, 081 9605357

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

เบอร์โทรติดต่อแพ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เดิมเป็นฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ในพื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ได้เกิดอุทกภัยขึ้น ทำให้ฝายได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้กรมชลประทานจึงได้พิจารณาดำเนินการ ซ่อมแซมฝาย  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการดังกล่าว และทรงมีพระราชดำริว่า โครงการประเภทไหนถ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่าสามารถอำนวยประโยชน์ได้มากกว่า ก็สมควรจะเลือกสร้างโครงการประเภทนั้นกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกันก่อสร้างโรง ไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

การติดต่อแพ

1. แพน้องมาย 081 9515987

2. แพสายนที 081 8858580, 081 9605357

3. แพล้านนา 081 1116503, 081 3864523

4. แพน้องแอน 081 9613369, 081 1791896

5. แพริมธาร 081 7642598

6. แพประพันธ์ ลุงพัน 085-7148893, ป้าเลื่อน 081-3862430แหล่งที่มาของข้อมูล: www.thaienergynews.com/m1700_0018.asp

คำช่วยค้นหา: เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ร้านอาหารติดเขื่อน
ล่องเรือไปแพในเขื่อนแม่งัด
แพในเขื่อน
กิจกรรมในเขื่อน
อธิบายการเดินทาง: ตามเส้นทาง เชียงใหม่ แม่แตงเลย เส้นเดียวกับที่ไปปาย  พอผ่าน แยกตลาดแม่มาลัย มา อีกหน่อยก็จะเจอ ทางเลี้ยวเข้าเขื่อน  เลี้ยวขวา หลังจากนั้นก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับจะเจอทางเลี้ยว  มีป้ายบอกว่าบ้านหนองบัว เลี้ยวซ้าย ตรงไปอีกหน่อยจะเจอ ป้ายบอกครับ โครงการเขื่อนแม่งัดเลี้ยวซ้าย  ขับตรงมา จะเจอสามแยก มีป้ายบอก  อุทธยานแห่งชาติ ศรีล้านนาเลี้ยวซ้ายตามป้ายเลย แล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆ  จะเจอ ด่านเก็บเงิน

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านช่อแล
ตำบล: ช่อแล
อำเภอ: แม่แตง
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)