Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

บ้านแม่โจ้(บ้านดิน)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: บ้านแม่โจ้(บ้านดิน)

รายละเอียด

สาธิตสร้างบ้านดิน ชมวิถีชีวิตชุมชน และการทำเกษตรอินทรีย์ 1 วัน   450 บาท

 สาธิตสร้างบ้านดิน ชมวิถีชีวิตชุมชน และการทำอาหารจากผลผลิตจากในสวนปลอดสารพิษบ้าน

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์บ้านแม่โจ้(บ้านดิน)

   ชาวบ้านที่บ้านแม่โจ้ทำการเกษตรและปลูกไม่ผลต่างๆเป็นอาชีพหลัก ในอดีตวิธีทำการเกษตรเน้นการทำให้ได้ปริมาณมากโดยใช้สารเคมี ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย สภาพดินก็แย่ลง หนี้สินก็มากขึ้นเนื่องจากราคาสารเคมีต่างๆ จนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน แย่ลงทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ หลังจากที่คุณโจ จันได ผู้สร้างบ้านดินคนแรกๆในเมืองไทย ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่และสร้างบ้านดินขึ้นมาข้อมูลการติดต่อ E-mail paman_jung@hotmail.com / MaeJoBaanDin@hotmail.com

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

คอร์ดเรียนสร้างบ้านดิน ทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักปลอดสารพิษ เดินป่า ชมน้ำตก อ่างเก็บน้ำ และ ชมวิถีชีวิตชุมชน 3 วัน 2 คืน 2,500 บาท 

 *ที่พักและอาหาร

 เข้าเยี่ยมชมบ้านดินและวิถีชีวิตชาวบ้าน

อาหารมื้อเที่ยง หรือ มื้อเย็น  ท่านละ 50 บาท/มื้อ

- เข้าครัวทำอาหารเอง จะคิดค่าบริการท่านละ 50 บาท/มื้อ (วัตถุดิบหลักนำมาเอง)

มีกลุ่มแกะสลักแม่โจ้บ้านดิน      งานแกะสลักไม้เป็นหัตถกรรมของหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นและสวยงาม กลุ่มแกะสลักเริ่มจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีฐานความรู้ด้านการแกะสลักได้เรียนรู้วิธีการแกะลักจากตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วนำมาเผยแพร่กับคนในหมู่บ้าน และได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแกะสลักขึ้น งานแกะสลักที่ชาวบ้านได้ทำอยู่จะเป็นงานแกะสลักรูปช้าง งาช้าง และสัตว์ต่างๆด้วยฝีมือที่ปราณีต ทำออกมาได้อย่างสวยงาม จึงเป็นที่สนใจทำให้ลูกค้ามาสั่งงานถึงที่บ้าน งานแกะสลักส่วนใหญ่จึงเป็นงานที่ทำตามที่ลูกค้าสั่งไว้ ปัจจุบันงานแกะสลักไม้ได้ขยายออกเป็นงานกลึงไม้ซึ่งทำเป็นจาน ภาชนะ หรือรูปแบบต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มนวดแผนโบราณแม่โจ้บ้านดิน

กลุ่มสมุนไพรแม่โจ้บ้านดิน

กลุ่มผ้าปักแม่โจ้บ้านดินแหล่งที่มาของข้อมูล: คุณทองใบ tel: 087-1893913

คำช่วยค้นหา: บ้านดินแม่โจ้
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ภายในบ้าน
ตัวอย่างบ้านดิน
บ้านดินรอบบ้านเป็นพืชผักปลอดสารเคมี
ภายในบ้าน
แบบบ้าน
อธิบายการเดินทาง: บ้านแม่โจ้อยู่ห่างจากอำเภอแม่แตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 57 กิโลเมตร ไปตามถนนเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) แล้วเข้าไปตามถนนหมู่บ้านประมาณ 9 กิโลเมตร     และห่างจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 12 กิโลเมตร (20 นาที) การคมนาคมสะดวก

สำหรับการเดินทางจากต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมและพักผ่อนสบายสไตล์ธรรมชาติ สามารถเดินทางโดยรถทัวร์และเครื่องบิน

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถทัวร์ ขึ้นรถทัวร์สายกรุงเทพ-ท่าตอน/กรุงเทพ-ฝาง และระบุว่าลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล จากนั้นก็จะมีรถโดยสาร (รถสองล้อพ่วง) เข้ามายังหมู่บ้านแม่โจ้บ้านดิน หรือถ้าต้องการให้ทางแม่โจ้บ้านดินไปรับต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนนะเจ้า (อย่างน้อย 1 อาทิตย์)

แม่โจ้บ้านดินโฮมสเตย์ หมู่บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านแม่โจ้
ตำบล: บ้านเป้า
อำเภอ: แม่แตง
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50150
เบอร์ติดต่อ: คุณทองใบ tel: 087-1893913
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)