Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

น้ำตกดาดฟ้า

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกดาดฟ้า

รายละเอียด น้ำตกดาดฟ้า ซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำตกดาดฟ้าจัดว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าผาสูงชันประมาน 80 เมตร มีหมู่ไม้นานาพันธุ์คอยให้ความร่มรื่นและสวยงาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 ริมไผ่ ชั้นที่ 2 วังเตย ชั้นที่ 3 หนานเตย ชั้นที่ 4 ริมไทร ชั้นที่ 5 ริมไทรน้อย ชั้นที่ 6 วังเย็น ชั้นที่ 7 วังต้นผึ้ง ชั้นที่ 8 ดาดฟ้า

ข้อมูลการติดต่อ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รย 5(ถ้ำขมิ้น) โ ทร.0 7734 4633

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและป่าดิบชื้นที่ยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์มาก มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอบ้านนาสาร กาญจนดิษฐ์ และเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารเกิดเป็นลำคลองสำคัญไหลสู่แม่น้ำตาปี เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะทางกายภาพเช่นนี้ทำให้ภายในอุทยานอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เช่นน้ำตก ถ้ำ ผา ลำธาร แม้หุบเหวและทิวเขาก็ยังมีมุมมองที่งดงามไม่แพ้กัน ครั้งหนึ่งบางส่วนของพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานในสงครามประชาชน ซึ่งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่เช่น บังเกอร์ ค่ายพัก อุโมงค์ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเหตูการณ์ในอดีต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความชุ่มฉ่ำจากธารน้ำและน้ำตก ได้สดชื่นจากความร่มรื่นของแมกไม้ตลอดเส้นทางเดินป่า ได้ความตื่นตาจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้ความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยาและประวัติศาสตร์ อย่างครบครัน

แหล่งที่มาของข้อมูล: ในโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 มีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อได้ที่ อบต.ลำพูน โทร.0 7734 4248

คำช่วยค้นหา: น้ำตกดาดฟ้า
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: ตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4009 ไปทางอำเภอบ้านนาสาร ถึงบ้านเฉียงพร้าซึ่งห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 33 กิโลเมตร มีทางแยกเลี้ยวเข้าถนน ร.พ.ช.ประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตก

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตำบล: ลำพูน
อำเภอ: บ้านนาสาร
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84120
เบอร์ติดต่อ: 0 7734 4633
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)