Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

น้ำตกวิ่งหิน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกวิ่งหิน

รายละเอียด

เป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับคลองสกที่บริเวณบางหัวแรด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร รถยนต์สามารถไปถึงได้

ตั้งน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะ จนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากน้ำตกวิ่งหิน ประมาณ 3.2 กิโลเมตร ต้องเดินทางโดยทางเท้า ข้อมูลการติดต่อ http://duangkamon-nornan.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับคลองสกที่บริเวณบางหัวแรด อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2.8 กม. รถยนต์สามารถไปถึงได้ ตั้งน้ำมีลักษณะ เป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 6 กม.ห่าง จากต้นน้ำวิ่งหินประมาณ 3.2 กม. ต้องเดินทางโดยทางเท้า 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘ ๙๒๙๐ ๙๔๒๐, ๐๘ ๗๒๗๐ ๐๑๓๖, ๐๘ ๑๐๘๖ ๗๔๖๕

คำช่วยค้นหา: น้ำตกวิ่งหิน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 แยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสกตรงหลัก กท ที่ 109 เข้าสู่ถนนลาดยาง ระยะทางถึงที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กม.

กรณีไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสกในส่วนของเขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ใช้เส้นทางเดียวกัน แล้วแยกเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก หน่วยพิทักษ์ ขส.2 แก่งเชี่ยวหลาน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57-58 เข้าสู่ถนนลาดยางไปประมาณ 12 กม. ก็จะถึงหน่วยพิทักษ์ฯ ขส.2 ( แก่งเชี่ยวหลาน )  จาก ขส.2 ต้องจ้างเรือให้ไปส่งยังหน่วยย่อย ขส. 3 ขส. 4 และ ขส. 7 แล้วแต่ว่าท่านจะพักแพไหนสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติเขาสก
ตำบล: พนม
อำเภอ: พนม
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์: 84250
เบอร์ติดต่อ: ๐๘ ๖๒๗๖ ๐๒๖๕
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)