Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน

รายละเอียด

วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน" ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บนพื้นที่ 50 ไร่เศษ ตัววัดห่างจากตัวจังหวัด 87 กิโลเมตร ตั้งอยู่เชิงเขาชะอางค์โอนด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ 1 หลัง

ถ้ำเขาชะอางค์โอนอยู่ในเขาชะอางค์โอน เป็นหนึ่งในจำนวนหลายถ้ำ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2533 หลวงปู่ถ้ำ ธัมมิโก ได้ธุดงค์มาปักกลดจำพรรษาอยู่ ณ ถ้ำเขาชะอางค์โอนและได้ดำริจะบูรณะบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัด ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานอนุญาตยกฐานะจากสำนักสงฆ์ให้เป็นวัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ข้อมูลการติดต่อ http://www.itti-patihan.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

สำหรับประวัติสมเด็จองค์ปฐม ทรงพระนามว่า สมเด็จพระพุทธสิกขี แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันก็ได้ โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง 5 พระองค์ จึงเรียกกันว่าเป็น พระพุทธสิกขีที่ 1 พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ สมควรยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง

สมัยที่พระองค์ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ในเวลานั้นคนมีอายุขัยประมาณ 80,000 ปี พระองค์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เมื่อพระชนมายุได้ 40,000 พรรษา หลังจากทรงผนวชแล้วเป็นเวลาอีก 2 หมื่นปี จึงได้ทรงบรรลุอภิเกสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แรกของโลก ที่มีอยู่ในแสนโกฏิจักรวาล พระองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ อีกประมาณ 20,000 ปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง 40 อสงไขยกัลป์ ในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เองแหล่งที่มาของข้อมูล: +66 (0) 3842 3990, +66 (0) 3842 7667 โทรสาร : +66 (0) 3842 9113

คำช่วยค้นหา: วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: การเดินทาง : วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองประมาณ 30 กิโลเมตร วัดนี้ตั้งที่ บ้านคลองกุ่ม ตำบลพลวงทอง จังหวัดชลบุรี สามารถใช้เส้นทางนี้ไปน้ำตกผักหนามได้ 


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 999 หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ตำบล: พลวงทอง
อำเภอ: บ่อทอง
จังหวัด: ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์: 20270
เบอร์ติดต่อ: (0) 3842 9113
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)