Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ปราสาทปรางค์กู่

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ปราสาทปรางค์กู่

รายละเอียด ปราสาทปรางค์กู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 70 กิโลเมตร สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นใหญ่เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์กู่ มีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นทำเลพักหากินของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ข้อมูลการติดต่อ http://www.mapculture.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=57

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: สร้างขึ้นจากศาสนาฮินดู รูปแบบศิลปะเขมรแบบนครวัด สมัยที่ขอมเรืองอำนาจ ในระยะเวลาใกล้เคียงกับการก่อสร้างปราสาทหินเขาพระวิหาร ปราสาทศรีขรภูมิ และปราสาทสระกำแพงใหญ่เพื่อเป็นเทวสถาน ปราสาทปรางค์กู่มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ ปรางค์แต่ละองค์เดิมมีทับหลังบนประตูปราสาททุกหลัง ปัจจุบันทับหลังทั้งสามเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล: 045611840

คำช่วยค้นหา: ปราสาทปรางค์กู่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: การเดินทางมายังปราสาทปรางค์กู่ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางศรีสะเกษ-สุรินทร์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234 หรือเส้นทางศรีสะเกษ-ขุขันธ์ แยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2167 ปรางค์กู่อยู่ห่างจากตัวอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 10 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ตำบล: กู่
อำเภอ: ปรางค์กู่
จังหวัด: ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์: 33170
เบอร์ติดต่อ: 045611840
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)