Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ประเพณีงานบุญผะเหวด (พระเวส)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ประเพณีงานบุญผะเหวด (พระเวส)

รายละเอียด
ประเพณีงานบุญผะเหวด (พระเวส) หรือ "งานบุญเทศน์
มหาชาติ" เป็นงานบุญที่สำคัญสำหรับชาวพุทธทั่วประเทศ
ทั้งใน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และ ภาคใต้ จะจัดขึ้นในราวเดือน11 - 12 หลังออกพรรษาของทุกปี
ส่วนในภาคอีสาน งานบุญผะเหวดเป็นงานบุญที่สำคัญที่สุดใน
รอบปีของชาวอีสาน ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 4 ของทุกปี(ประมาณเดือน
มีนาคม  -  เมษายน )   ตามจารีตประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาแต่
โบราณเชื่อกันว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์ผะเหวด หรือเทศน์มหาชาติ
จบทั้ง 13 กัณฑ์ (มีกัณฑ์ทศพร,กัณฑ์หิมพานต์,กัณฑ์ทานกัณฑ์,
กัณฑ์วนประเวศน์,กัณฑ์ชูชก,กัณฑ์จุลพน, กัณฑ์มหาพน, กัณฑ์
กุมาร,กัณฑ์มัทรี,กัณฑ์สักกบรรพ,กัณฑ์มหาราช, กัณฑ์ฉกษัตรย์,
และนครกัณฑ์)  ภายในวันเดียวและบำเพ็ญความดีผลบุญที่ผู้นั้นได้กระทำลงไป) จะส่งให้บุคคล
นั้นได้ไปเกิดร่วมชาติเดียวกับพระพุทธเจ้า
		


ข้อมูลการติดต่อ http://www.roiet.go.th/101/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=25

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากจะมีการฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดกเพื่อสืบศาสนาแล้วชาวอีสานยังถือเป็น ประเพณีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในวันนี้จึงจัดให้มีพิธีกรรมขอฝนด้วย และในงานบุญพระเวสนี้ นับแต่โบราณคนอีสานนิยมเล่นผีตาโขนด้วยเพราะชาวบ้านจินตนาการว่าในช่วงที่พระเวสสันดร และพระนางมัทรีเข้าเมืองคงจะมีคนป่าหรือผีป่าที่เคยปรนนิบัติและเคารพรักพระเวสสันดร ร่วม ขบวนตามไปส่งด้วย ในวันงานบุญผะเหวดนี้ชาวบ้านจะนำผ้าพระเวส (ผ้าที่วาดเป็นเรื่องราวในมหาเวสสันดร ชาดก เหมือนกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแต่วาดลงในผ้า) ไปขึงรอบสิม เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน บุญหลวงได้ปะพรมด้วยน้ำอบน้ำหอม และมีการจัดทำข้าวปุ้นหรือขนมจีนให้ผู้มาร่วมงานบุญได้ กินฟรีกันทุกคน

แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043 515 374

คำช่วยค้นหา: ประเพณีงานบุญผะเหวด (พระเวส)
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: รถยนต์ ทางที่สะดวกและสั้นที่สุดคือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 512 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต2)กรุงเทพฯมีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ
ไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2 โทรศัพท์ 0 2936 2852-66


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: เมืองร้อยเอ็ด
ตำบล: ในเมือง
อำเภอ: เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด: ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ: 043 515 374
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)