Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

หมู่บ้านกะเหรีี่ยงแ่ม่ปิง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: หมู่บ้านกะเหรีี่ยงแ่ม่ปิง

รายละเอียด

ศูนย์ศิลปาชีพกะเหรี่ยงแม่ปิง
          หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร นับเป็นหมู่บ้านที่ได้พัฒนามากที่สุดในบรรดาหมู่บ้านใกล้เคียง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมเอาไว้อย่างดี สำหรับการเดินทางนักท่องเที่ยวควรใช้ทางหลวง 1095 (ปาย-แม่มาลัย) ถึงแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลที่ 86 เข้าถนนรพช. บ้านห้วยแก้ว บ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สุดทางจะพบศูนย์ศิลปาชีพ   ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร ศูนย์ศิลปาชีพฯ ช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงแม่ปิงมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง กระเป๋าสตางค์ หมวก ผ้าหลากหลายชนิด มีสาธิตการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติแบบชาวกะเหรี่ยงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย ซึ่งงานทอผ้านี้นับเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมได้ตามบ้านเรือนหรือติดต่อทางจดหมายล่วงหน้าเพื่อชมสาธิตการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้า ที่หัวหน้ากลุ่มศิลปาชีพบ้านแม่ปิง หมู่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.sadoodta.com/

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 สายปาย-แม่มาลัย ถึงแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 86 เข้าถนนรพช. บ้านห้วยแก้ว บ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางหมู่บ้านสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ศูนย์ศิลปาชีพกะเหรี่ยงแม่ปิง
ตำบล: แม่ฮี้
อำเภอ: ปาย
จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)