Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงงานแปรรูปสุกร กรมปศุสัตว์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงงานแปรรูปสุกร กรมปศุสัตว์

รายละเอียด เป็นโรงงานผลิตสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงและยาซัลฟา เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ และมีจุดประสงค์เพื่อเป็นโรงฆ่าสุกรตัวอย่างของประเทศไทย เปิดบริการให้เยี่ยมชมการผลิตและศึกษาดูงาน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบล: หัวไทร
อำเภอ: บางคล้า
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)