Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงเรียน ค.ควาย พัฒนา

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงเรียน ค.ควาย พัฒนา

รายละเอียด    ที่บ้านค้อ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านบ้านแรกของ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่เปิดทำการสอนกระบือไถ่นา
เนื่องจากหมู่บ้าน แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์
กระบือมากที่สุด ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
ประชากรของกระบือ จำนวน 342 ตัว และชาวบ้าน
ที่นี้ยังมีการใช้แรงงานกระบือในภาคเกษตร ในการ
ไถ่ไร่-ไถ่นา โดยชาวบ้านค้อจำนวน 87 ราย
ที่เลี้ยงกระบือ และใช้แรงงานกระบือในการทำการ
เกษตรแทนการ ใช้ควายเหล็กหรือเครื่องจักรกล
นายสมาน พันธ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านค้อ กล่าวว่า
ชาวบ้านค้อได้รวมตัวกัน เปิดโรงเรียน
"ค.ควายพัฒนา"
ขึ้นเมื่อต้นปี 2551 ทั้งนี้ เพื่อที่จะใช้เป็นที่ฝึกสอน
ควายรุ่นใหม่ให้ไถนาเป็น นอกจากนี้ยังเปิดสอนให้
กับเกษตรกรและเยาวชนหัดไถนา รวมทั้งการส่งเสริม
การเลี้ยงกระบือและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันมีคุณค่า
ในการ ทำนา โดยอาศัยสัตว์เศรษฐกิจ(กระบือ)
ตลอดจน การรักษาขนบธรรมเนียน ประเพณีไทย
ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป ด้านเด็กชายคำรณ
สุขพันธ์ อายุ 11 ปี เป็นเด็กนักเรียนในหมู่บ้านค้อ
มีความสนใจที่จะเรียนการไถนา จากโรงเรียน ค.ควาย
แห่งนี้ กล่าวว่า จากที่บ้านทำนาและมีควาย
แต่ไม่ได้ใช้ควายไถ่นา เนื่องจากที่บ้านมีคนน้อย
แต่มีที่นาจำนวนมาก แต่ตนเองก็สนใจที่จะเรียน
ไถนาเพื่อที่จะบอกต่อเพื่อนๆ พ่อแม่ให้มาใช้ควาย
ไถนาเพื่อลดการใช้พลังงาน ส่วนการเรียนไถนา
ไม่อยาก เพียงรู้อุปกรณ์ในการไถ่นา ซึ่งมีแอก
สำหรับใส่บนคอควายเชือกบังคับและคันไถ
นายสมัย เรืองเนตร ครูใหญ่ โรงเรียน ค.ควาย
พัฒนา กล่าวว่า โรงเรียน ค.ควาย เปิดสอน
กระบือในการไถนา และสอนคนให้ไถ่นาเป็น
โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับกระบือและนักเรียน
ที่จะมาเรียนแบบอยู่ประจำ ควายที่จะเข้าโรงเรียน
เพื่อเรียนการไถ่นาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
6 เดือน ค่าใช้จ่ายในการสอน 1,500 บาท
สอนจนกว่าควายจะไถนาเป็น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลา
เรียนไม่เกิน 10 วันควายจะสามารถไถนาได้

  นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นประธานเปิดโรงเรียน ค.ควายพัฒนา
บ้านค้อ กล่าวว่า การเกิดโรงเรียนสอนควาย
นับเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรที่ยังยากจน
เลิกใช้กระบือไถนาและหันมาใช้รถไถนาแทน
ในภาวะน้ำมันมีราคาแพงทำให้เกษตรมีต้นทุน
ในการทำนาสูงขึ้น นอกจากนี้การใช้กระบือไถนา
มูลกระบือยังเป็นปุ๋ยบำรุงดินจากธรรมชาติด้วย และ
เป็นสถานที่สอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการไถ่นาเพื่อกลับ
มาใช้วิถีชีวิต เกษตรกรแบบดั้งเดิมรวมทั้งการ
อนุรักษ์กระบือไว้ไม่ให้สูญพันธ์ไปจากวิถี ชีวิต
เกษตรกรรมของประเทศไทย


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.baanmaha.com/community/thread18584.html และ http://203.154.183.18/ewt/cadweb_org/ewt_news.php?nid=4141&filename=index

คำช่วยค้นหา: โรงเรียน , ควาย , ค.ควาย พัฒนา , อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
โรงเรียน ค.ควาย พัฒนา
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านค้อ
ตำบล: ท่าไห
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)
photo profile
BANJA 19 ก.ย. 54  11:20 น.
อยากไปดู

เป็นไกด์พาไปดูช่วงปิดเทอมจะดีมากเลยนะ
photo profile
amorte 18 ก.ย. 54  20:54 น.
บ้านตาข้อย ห้าาา
photo profile
amorte 18 ก.ย. 54  20:54 น.
แถวบ้านเค้าใครอยากรุมาเ้อเด๋ยวพาไป

ยุในหลืบ นู้นนน
photo profile
BANJA 15 ก.ย. 54  6:46 น.
โรงเรียน ค.ควาย พัฒนา เป็นโรงเรียนที่สอนให้ควายไถนา สอนจริง

และสอนให้คนใช้ควายไถนาให้เป็น... เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือศึกษาดูงาน

เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเกษตรกรไว้ ไม่ให้สูญหายไป :)
photo profile
jitmanee 15 ก.ย. 54  2:07 น.
มันเป็นยังไงนิ