Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

รายละเอียด อำเภอเกาะลันตาเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังมีงานหัตกรรม ที่มีความสวยงาม คือเครื่องจักสานเตยปาหนัน ซึ่งโรงเรียนคลองยางนำมาจัดการเรียนการสอนและผู้ที่สนใจเรื่องเครื่องจักสานเตยปาหนันสามารถเข้ามาเรียนรู้ ชื่นชมผลงานและซื่้อสินค้าได้ที่ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นเตยปาหนัน

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ได้รับรางวัลผลงานเรื่องการต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาเครื่องจักสานเตยปาหนัน โดยโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ห้องภูมิปัญญาเตยปาหนัน
ภายในห้องภูมิปัญญาเตยปาหนัน
ผลิตภัรฑ์เตยปาหนัน
ภาพช้าง จากการจักสานเตยปาหนัน
อธิบายการเดินทาง: เดินทางจากถนนเพชรเกษมที่สามแยกห้วยน้ำขาวและเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4206 ถนนห้วยน้ำขาว - หัวหิน มุ่งหน้าสู่อำเภอเกาะลันตา ผ่านบ้านห้วยน้ำขาว บ้านทุ่งเสม็ด และเข้าสู่เขตอำเภอเกาะลันตา ข้ามสะพานคลองยางเข้าสู่เขตอำเภอเกาะลันตา มุ่งหน้าเรื่อยไปถึงกิโลเมตรที่13เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยก็ถึงโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ตำบล: คลองยาง
อำเภอ: เกาะลันตา
จังหวัด: กระบี่
รหัสไปรษณีย์: 81120
เบอร์ติดต่อ: 075652517
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)