Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดหนองเลา

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดหนองเลา

รายละเอียด

ประวัติวัดหนองเลา

วัดหนองเลา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของบ้านหนองเลา หมู่9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 โดยชาวบ้านหนองเลาและหลวงปู่พัน ธมฺธโร เจ้าคณะหมวดอำเภอวาปี ซึ่งเป็นปฐมเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองเลา

ประวัติพระอุโบสถ

เป็นอุโบสถมหาอุดเก่าแก่ ทรงคุณค่ากว่า 200 ปี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติโดยกรมศิลปากร  อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยหลวงปู่พัน ธมฺธโรและชาวบ้าน รูปทรงเป็นทรงขันหมาก ไม่มีหน้าต่าง ( โบสถ์มหาอุด ) มีประตูด้านเดียว หันหน้าอุโบสถไปทางทิศตะวันตก ผูกพัทธสีมาเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2448 และหลวงปู่พัน ธมฺธโร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปฌาย์ในปีเดียวกันนี้

สิมมหาอุด ตั้งอยู่ที่วัดหนองเลา หมู่ 9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประวัติพระอุโบสถ เป็นอุโบสถมหาอุดเก่าแก่ ทรงคุณค่ากว่า 200 ปีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติโดยกรมศิลปากรอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยหลวงปู่พัน ธมฺธโ รและชาวบ้าน รูปทรงเป็นทรงขันหมาก ไม่มีหน้าต่าง (โบสถ์มหาอุด) มีประตูด้านเดียว หันหน้าอุโบสถไปทางทิศตะวันตก ผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2448 และหลวงปู่พัน ธมฺธโร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปฌาชย์ในปีเดียวกันนี้ ความโดดเด่น 1. ตามความเชื่อโบราณ การสร้างอุโบสถจะไม่สร้างเห็นหน้าไปทางทิศตะวันตก เพราะเมื่อประดิษฐานพระประธานแล้วพระประธานจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคล แต่พระอุโบสถแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีความหมายว่า หากพระประธานเห็นหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางที่พระอาทิตย์ขึ้น ถือเป็นการรับ เปรียบดังการรับแสงพระอาทิตย์ก่อนกระทำการใด ๆ แต่การที่พระประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เปรียบดังพระองค์ตัดการรับทั้งหมด มีแต่การให้เท่านั้น และพระอุโบสถนี้ถือเป็นพระอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนเคารพสักการะ เพราะเป็นโบสถ์มหาอุดที่สร้างขึ้นตามตาราแต่โบราณ และได้ผ่านการประกอบพิธีสังฆกรรมมาหลายครั้งจนเกิดความเป็นสิริมงคล 2. พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถนามว่าพระโพธิญาณเป็น พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ทรงนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายและขวาวางบนพระเพลา หน้าตักกว้าง 2 เมตร ศิลปะแบบเชียงรุ้ง ทรงเครื่องมงกุฎ อายุมากกว่า 200 ปี

พระอุโบสถนี้ถือว่าเป็นพระอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแห่งหนึ่ง นอกจากเป็นโบสถ์มหาอุดที่สร้างขึ้นตามตาราแต่โบราณแล้วยังผ่านการประกอบพิธี บวชพระมากมายจนนับไม่ถ้วน  เล่ากันว่าในสมัยพระครูสมณะกิจโกศล ( หลวงปู่ทอง) การบวชพระทุกรูปใน จ. มหาสารคามจะประกอบพิธีกันที่วัดแห่งนี้

พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถนามว่า พระโพธิญาณ เป็น พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ทรงนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายและขวาวางบนพระเพลา หน้าตักกว้าง 2 เมตร ศิลปะแบบเชียงรุ้งทรงเครื่องมงกุฎ อายุมากกว่า 200 ปี

 พระพุทธรูปที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่ามีการบรรจุดวงแก้วกายสิทธิ์ มีชาวบ้านเห็นแสงดวงแก้วเสด็จอยู่เนืองๆ  บางครั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีนิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ไปโปรดจึง ตามมากราบถึงวัดหนองเลา

เหตุการณ์ล่าสุด เมื่อ วันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2550 ขณะที่ชาวบ้านกำลังปฏิบัติธรรมนอกโบสถ์ ( เนื่องจากโบสถ์มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับชาวบ้านทั้งหมดได้) ได้เกิดแสงสีขาวสว่าง สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน และนานพอสมควรข้อมูลการติดต่อ http://www.nakusol.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ความโดดเด่น

1. ตามความเชื่อโบราณ การสร้างอุโบสถจะไม่สร้างเห็นหน้าไปทางทิศตะวันตก เพราะเมื่อประดิษฐานพระประธานแล้วพระประธานจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคล แต่พระอุโบสถแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีความหมายว่า หากพระประธานเห็นหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางที่พระอาทิตย์ขึ้น ถือเป็นการรับ เปรียบดังการรับแสงพระอาทิตย์ก่อนกระทำการใด ๆ แต่การที่พระประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เปรียบดังพระองค์ตัดการรับทั้งหมด มีแต่การให้เท่านั้น และพระอุโบสถนี้ถือเป็นพระอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนเคารพสักการะ เพราะเป็นโบสถ์มหาอุดที่สร้างขึ้นตามตาราแต่โบราณ และได้ผ่านการประกอบพิธีสังฆกรรมมาหลายครั้งจนเกิดความเป็นสิริมงคล
2. พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถนามว่าพระโพธิญาณเป็น พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ทรงนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายและขวาวางบนพระเพลา หน้าตักกว้าง 2 เมตร ศิลปะแบบเชียงรุ้ง ทรงเครื่องมงกุฎ อายุมากกว่า 200 ปี

ความสำคัญ

วัดหนองเลา เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน โบราณวัตถุ หลายอย่าง เช่น สิมมหาอุด พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด หอระฆังไม้และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในพื้นที่แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: วัดหนองเลา
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาถึงอำเภอนาเชือก 59  กิโลเมตร เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงถนนนาเชือก - พยัฆฯ เลี้ยวขวาไปทางบ้านเหล่าอีหมันถนน ปอพาน ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงสี่แยกบ้านเหล่าอีหมันเลี้ยวขวามาบ้านหนองเลาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรเมื่อถึงบ้านหนองเลาวัดหนองเลาจะอยู่ติดกับโรงเรียน และถึงวัดบ้านหนองเลา


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ที่ 9 บ้านหนองเลา
ตำบล: หนองเม็ก
อำเภอ: นาเชือก
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44170
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)