Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดป่าค้อน้อย

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดป่าค้อน้อย

รายละเอียด วัดป่าค้อน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านค้อน้อย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ วัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ มีศาสนสมบัติของวัดที่สำคัญและมีหลักฐาน ศาสนวัตถุ ได้แก่ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนปฏิบัติธรรมญาติโยม ๑ หลัง โรงไม้ ๑ หลัง โรงรถ ๑ หลัง ห้องน้ำ ๑๔ ห้อง กุฏิสงฆ์ ๘ หลัง ศาสนสมบัติศาสนวัตถุ พระประธานขนาดใหญ่ ๑ องค์และพระพุทธรูปบูชา ๓๐ องค์ สำหรับที่ดินในการตั้งวัดมี จำนวน ๒๕ ไร่ แต่ที่ดินรอบวัดเป็นป่าสงวนที่มีต้นไม้เบญจพรรณและนานาพันธุ์ที่อยู่ในการดูแลจากวัดมีจำนวน ๗๗๙ ไร่ ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รกชัฏมีเถาวัลย์พันเกี่ยวมากมายและยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและนกหลายชนิด โดยเฉพาะนกเค้าแมวและนกฮูกส่งเสียงร้องทั้งกลางวันกลางคืน และมีเสียงไก่ป่าที่โก่งคอขันให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงเป็นห่วงๆ ไป วัดป่าค้อน้อยมีพระอธิการวัฒนศักดิ์ อุทโย เป็นเจ้าอาวาสวัด

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: ห่างจากอำเภอกุดบาก 12 กม.

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านค้อน้อย บ้านเลขที่1 หมู่9
ตำบล: กุดไห
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)