Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ถนนคนเดินเชียงราย หรือ “กาดเจียงฮายรำลึก”

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ถนนคนเดินเชียงราย หรือ “กาดเจียงฮายรำลึก”

รายละเอียด ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเต้น ดูแล้วชวนให้นึกถึงวันวานเสียจริง เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวันเสาร์) ซึ่งจะมียู่ทั้งหมด 3 โซน โซนแรก เริ่มตั้งแต่สี่แยกธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย ถึง สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย เป็นโซนที่จัดให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน OTOP ชั้นนำของจังหวัดเชียงราย สินค้าโครงการหลวง สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวเขา โซนที่ 2 เริ่มจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย ถึง สี่แยกสวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย มีการจำหน่ายสินค้างานทำมือ และหัตถกรรม งานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชน และบริเวณหน้าสวนตุงและโคม จัดให้มีลานกิจกรรม ข่วงผญา (แปลว่า ดินแดนแห่งปัญญา) ซึ่งเป็นลานการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงราย ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น หมอเมือง ฟ้อนรำตบมะผาบ (ฟ้อนเจิง) ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น ส่วนบริเวณถนนด้านข้างสวนตุง (ทิศตะวันตก) เป็นกิจกรรมสปานวดแผนไทยและสมุนไพรไทย และจุดบริการ โซนที่ 3 เริ่มต้นสี่แยกสวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย ถึง สี่แยกสำนักงานยาสูบเชียงราย มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บริเวณ ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบเชียงราย ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
ตำบล: เวียง
อำเภอ: เมืองเชียงราย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)