Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

หมู่บ้านวาวี

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: หมู่บ้านวาวี

รายละเอียด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มี 25 หมู่บ้าน เป็นตำบลวาวีที่มีราษฎรหลายชนเผ่าเข้ามาอาศัย มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 แต่เดิมบ้านวาวีมีชื่อเดิมว่า บ้านหวะวี เป็นภาษามูเซอร์ แปลว่าป่าของหนู เริ่มแรกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์ และเผ่าลีซออาศัยอยู่ ซึ่งมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ต่อมาประมาณ พ.ศ.2490 นายนุ สุมา ซึ่งเป็นพ่อค้าวัว ได้เข้ามาบุกเบิกให้ชาวบ้าน ทำเมี่ยงและชาหมัก และได้มีชาวเขาเผ่าเย้า กะเหรี่ยง อาข่า และจีนฮ่อ เริ่มทยอยเข้ามาอาศัยอยู่รวมกลุ่มกัน จนเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้น ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มีบริษัทชาจาก กทม. (ใบชาตราสามม้า) เข้ามาชักจูงให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกเมี่ยงมาเป็นการปลูกชาแทน  เป็นที่มาของชาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหมู่บ้านที่นิยมปลูกชาอู่หลง


ข้อมูลการติดต่อ สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: หากใครที่จะมาเที่ยวดอยวาวี แนะนำให้มาเที่ยวในฤดูหนาว จะมีวิวที่สวยงามมากตามถนนจะพบดอกบัวตองตลอดทางมาวาวีและบางปีมีการจัดงานชิมชาของชาววาวีด้วยค่ะ

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangrai/doiwavee.html

คำช่วยค้นหา: ดอยวาวี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:
มีรถสองแถวสีเหลืองสายแม่สรวย -วาวี ท่ารถอยู่หน้าที่ว่าการ อ.แม่สรวย มีรถตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เวลาออกแล้วแต่จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวกลับมีรถออก จากบ้านวาวี ท่ารถอยู่หน้าตลาดวาวี มีรถถึงบ่าย2
1. รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปดอยช้าง แต่ขับไปตามถนน รพช. บ้านตีนดอย - บ้านใหม่หมอกจ๋าม ระยะทาง 55 กม. ช่วง 22 กม. แรก เป็นทางลาดยาง คดเคี้ยวขึ้นดอย ผิวถนนเป็นหลุมบ่อ ผ่านทางแยกขึ้นดอยช้าง บ้านทุ่งพร้าว บ้านห้วยไคร้ จากนั้นเป็นถนนลูกรัง อีก 13 กม. จนถึงบ้างโป่งกลางน้ำ จากนั้น เป็นทางลาดยางอีก 20 กม. ผ่านด่านตรวจของ ตชด. ที่ 237 รร.วาวีวิทยาคม หมู่บ้านวาวีอยู่ซ้ายมือ เป็นชุมชนใหญ่เห็นได้ชัดเจนสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ดอยวาวี
ตำบล: วาวี
อำเภอ: แม่สรวย
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57180
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)