Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

น้ำตกหม่อมจุ้ย

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกหม่อมจุ้ย

รายละเอียด น้ำตกลานหม่อมจุ้ย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกตะโหมด” นั้น เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าร่มรื่น ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด โดยลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน และแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งข้อดีของน้ำตกสายนี้คือมีแอ่งน้ำที่ค่อนข้างปลอดภัย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วย สามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย และภายในบริเวณน้ำตกยังมีสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนาหรือเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนนักศึกษาไว้รองรับ นอกจากนี้น้ำตกลานหม่อมจุ้ยยังเป็นธารน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวตะโหมดด้วยเช่นกัน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:
น้ำตกหม่อมจุ้ยมีชั้นน้ำตกเตี้ยๆ แต่มีหลายชั้นลดหลั่นลงไปตามธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหินบางขั้นก็มีแอ่งน้ำตื้นๆ ให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆมาเที่ยวด้วย สามารถลงเล่นน้ำได้โดยเป็นอันตรายน้ำตกหม่อมจุ้ยยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นป่าดิบชื้นและยังคงสภาพสมบูรณ์จึงเป็นที่พบสัตว์ป่าที่พบเห็นมีทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่


แหล่งที่มาของข้อมูล: เรื่องเล่าชุมชนนวัตวิถี "ประวัติน้ำตกหม่อมจุ้ย"

คำช่วยค้นหา: ประวัติน้ำตกหม่อมจุ้ย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
น้ำตกหม่อมจุ้ย
อธิบายการเดินทาง: จากอำเภอตะโหมด ใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4237 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดตะโหมดไป ประมาณ 4-5 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: อ.ตะโหมด จ.พัทลุง การเดินทางสามารถใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4237 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร
ตำบล: ตะโหมด
อำเภอ: ตะโหมด
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93160
เบอร์ติดต่อ: +66 7423 1055
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)