Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

เขื่อนขุนด่านปราการชล

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: เขื่อนขุนด่านปราการชล

รายละเอียด

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล  ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก เป็นเขื่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิว สร้างขึ้นตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิมข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.paiduaykan.com/province/central/nakhonnayok/khundandam.html

คำช่วยค้นหา: เขื่อนขุนด่านปราการชล
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านคลองสีสุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
ตำบล: หินตั้ง
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)