Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รายละเอียด

โรงเรียนเตรียมทหาร (อังกฤษArmed Forces Academies Preparatory School ) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

โรงเรียนเตรียมทหาร นั้นมีกิจการอาคารรับรอง หรือโรงแรมอยู่ภายในโรงเรียนด้วย ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขา บรรยากาศดีมาก ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3

คำช่วยค้นหา: โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

การเดินทางจากกรุงเทพ ก็ใช้ทางเลียบคลองรังสิต มุ่งหน้านครนายก สาย305 แล้วมาเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าอำเภอบ้านนา เข้าถนน3051 ตรงมาจนผ่านแยกไฟแดงบ้านนา ผ่านจากไฟแดงประมาณ แปดกิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวขวา มีป้ายบอกชัดเจน วิ่งต่ออีกระยะ จะเจอทางเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่แน่ใจว่าบุคคลทั่วไปต้องแลกบัตรมั้ย ขับเข้ามาในรร.จะมีป้ายบอกทาง ขึ้นเชิงเขาไปตัวอาคารสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 9 หมู่ 10 ต ศรี กะ อา ง อ บ้านนา, นครนายก 26110
ตำบล: ศรีกะอาง
อำเภอ: บ้านนา
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26110
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)