Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศาลหลังเมือง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศาลหลังเมือง

รายละเอียด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนครนายก ความน่าประหลาดของเสาหลักเมืองนครนายกคือมีสองเสา เข้าไปจะเห็นทั้งของเก่าและใหม่ประดิษฐานคู่กัน ถ้าสงสัยว่าอันไหนคืออันเก่าก็บอกให้เลยว่าเสาที่เตี้ยกว่านั่นไง แต่ผู้คนก็ไหว้สักการะปิดทองงามอร่ามทั้งคู่ โดยเสาหลักเมืองเก่าเคยประดิษฐานอยู่ที่คูเมืองเดิม พอศาลเก่าทรุดโทรมลงตั้งแต่เมื่อร้อยปีมาแล้วก็ย้ายเสาหลักเมืองไปประดิษฐานที่โรงเรียนศรีนครนายก ก่อนจะสร้างศาลหลังใหม่ทดแทนในเวลาต่อมา
ในศาลหลักเมืองยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองอีกด้วยเลยเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามศาลจังหวัดนครนายก

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เสาหลักเมืองจังหวัดนครนายกได้รับการปฏิสังขรณ์และบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เสาหลักเมืองเดิมมีลักษณะเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ด้านปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม ซึ่งเสาเก่านั้นเคยประดิษฐานอยู่ที่คูเมืองเดิม บริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณบ้านพักผู้ช่วยที่ดินจังหวัด, ศูนย์บริการสาธารณสุข, เทศบาลนครนายก สภาพศาลหลักเมืองเก่าทรุดโทรมลงตามกาลเวลาด้วยอายุราวร้อยกว่าปีมาแล้ว ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ ทางราชการได้เห็นว่าศาลหลักเมืองมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงได้ย้ายศาลหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดง โรงเรียนศรีนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก และในเวลาต่อมาได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำนครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ใกล้ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองนครนายก
ปัจจุบันเสาหลักเมืองจังหวัดนครนายกได้รับการปฏิสังขรณ์และบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เสาหลักเมืองเดิมมีลักษณะเป็นเสาไม้ยาว ๑ เมตรเศษ ด้านปลายเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม ซึ่งเสาเก่านั้นเคยประดิษฐานอยู่ที่คูเมืองเดิม บริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณบ้านพักผู้ช่วยที่ดินจังหวัด, ศูนย์บริการสาธารณสุข, เทศบาลนครนายก สภาพศาลหลักเมืองเก่าทรุดโทรมลงตามกาลเวลาด้วยอายุราวร้อยกว่าปีมาแล้ว ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ ทางราชการได้เห็นว่าศาลหลักเมืองมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงได้ย้ายศาลหลักเมืองไปประดิษฐานที่ตึกแดง โรงเรียนศรีนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก และในเวลาต่อมาได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำนครนายก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ ใกล้ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองนครนายก

ปัจจุบันภายในศาลหลักเมืองนครนายกจึงมีเสาหลักเมือง ๒ เสา โดยได้นำทั้งเสาเก่า โดยมีนามว่า "หลักเมืององค์ใต้" และเสาใหม่ มีนามว่า "หลักเมืององค์เหนือ" มาประดิษฐานคู่กัน และได้สร้างศาลหลักเมืองเป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย หลังคาเป็นยอดปรางค์ มีประตูทางเข้า-ออกทั้ง ๔ ทิศ หลังคาซ้อนสองชั้นเป็นช่อฟ้า หน้าบันแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง เพื่อความสง่างามและเป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายกมาจวบจนทุกวันนี้โดยได้นำทั้งเสาเก่า โดยมีนามว่า "หลักเมืององค์ใต้" และเสาใหม่ มีนามว่า "หลักเมืององค์เหนือ" มาประดิษฐานคู่กัน และได้สร้างศาลหลักเมืองเป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย หลังคาเป็นยอดปรางค์ มีประตูทางเข้า-ออกทั้ง ๔ ทิศ หลังคาซ้อนสองชั้นเป็นช่อฟ้า หน้าบันแกะสลักไว้อย่างสวยงาม ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง เพื่อความสง่างามและเป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครนายกมาจวบจนทุกวันนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/4866

คำช่วยค้นหา: ศาลหลักเมืองนครานายก
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: : ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ริมแม่น้ำนครนายก ตรงข้ามศาลจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ตำบล: นครนายก
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)