Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

หลวงพ่อเศียรนคร

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: หลวงพ่อเศียรนคร

รายละเอียด

หลวงพ่อเศียรนคร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗๗ เซนติเมตร องค์พระสูง ๒๑๙ เซนติเมตร ฐานพระสูง ๓๕ เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดบุญนาครักขิตาราม หรือวัดต่ำ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดบุญนาครักขิตาราม ( วัดต่ำ ) ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธา ของชาวจงหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยพระร่วง ขุดพบเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัด 
นครนายก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดนางหงษ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก โดยขุดพบแต่เศียรไม่มีองค์ และได้นำไปไว้ที่โรงเรียนนายก
พิทยา ( ปัจจุบันยุบไปแล้ว ) ต่อมาได้นำไปประดิษฐานไว้ที่วัดบุญนาครักขิตาราม ในปีพ.ศ.๒๕๑๑ นางผล รอดอุไร มีศรัทธาในองค์ 
พระมาก จึงได้เชิญชวนญาติมิตรสร้างองค์พระแล้วนำเศียรที่ขุดได้มาสวมต่อให้ เพื่อให้เป็นองค์พระพุทธรูปบริบูรณ์พร้อมกับสร้าง 
วิหารถวาย จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “ หลวงพ่อเศียรนคร ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงพ่อเศียรนครเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าหากหลวงพ่อเศียรนครประดิษฐานอยู่ ณ สถานที่ใด สถานที่แห่งนั้นจะเจริญ 
รุ่งเรือง จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครนายกและนับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: วัดบุญนาครักขิตารามไม่เพียงมีลานปฏิบัติธรรมและศาลาริมน้ำสำหรับนั่งผ่อนคลายแล้ว มาเยือนที่นี่คุณจะได้ชมความคลาสสิกของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่ชาวจังหวัดนครนายกให้ความเคารพนับถือ โดยพระพุทธรูปองค์นี้มีการขุดค้นพบเมื่อปีพ.ศ.2495 ณ บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัดนครนายกในลักษณะที่ค้นพบเพียงเศียรพระเท่านั้น และได้นำไปประดิษฐานที่วัดนี้ในปี พ.ศ.2511 ซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างองค์พระและวิหารถวายพร้อมกับถวายพระนามแด่พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อเศียรนคร” นั่นเอง

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AB%E0%

คำช่วยค้นหา: หลวงพ่อเศียรนคร (วัดบุญนาค)
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: Suwan Son Road , Nakhon Nayok , 26000 Mueang Nakhon Nayok , Nakhon Nayok
ตำบล: นครนายก
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)