Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ฟาร์มเห็ดยายฉิม

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ฟาร์มเห็ดยายฉิม

รายละเอียด เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเห็ด 9 สายพันธ์ ปลอดสารพิษ อาทิ สายพันธุ์โคนญี่ปุ่น (ยานางิ) เป๋าฮื้อ ภูฎานฮังการี่ พร้อมทั้งจำหน่ายและสอนการจัดทำก้อนเชื้อ-ดอกเห็ด ทุกสายพันธุ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ททท. สำนักงานนครนายก

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 545577 หมู่ 8 บ้านชะวากยาว
ตำบล: บ้านพริก
อำเภอ: บ้านนา
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)