Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

น้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกผาชัน)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกผาชัน)

รายละเอียด เป็นแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำ มีทางเดินสะพานลัดเลาะสำหรับเดินชมน้ำตกรอบๆ และมีศาลาเล็กๆบริเวณรอบแอ่งน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนกินลมชมวิว

ข้อมูลการติดต่อ 099 612 7259

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://th.wikipedia.org

คำช่วยค้นหา: น้ำตกธารารักษ์
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: ระยะทางห่างจากตัวเมือง อ.แม่สอด ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าไม่ไกลเลย สำหรับนักเดินทาง แถมยังเดินทางสะดวก ใช้ทางหลวง หมายเลข 1090 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที จากตัวเมืองแม่สอด

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด ตาก 63110
ตำบล: มหาวัน
อำเภอ: แม่สอด
จังหวัด: ตาก
รหัสไปรษณีย์: 63110
เบอร์ติดต่อ: 099 612 7259
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)