Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ทะเลน้อย

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ทะเลน้อย

รายละเอียด
ล่องเรือ แลนก ชมบัว ดูฝูงความน้ำ
ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย"ซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ทำให้พื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2541 ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทั้งระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ พรรณพืช โดยเฉพาะนกที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลการติดต่อ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย โทร 074685230

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ที่นี้มีพืชและนกหลากหลายชนิด ธรรมชาติสมบรูณ์มาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และศึกษาวิจัย

แหล่งที่มาของข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง,สอบถามผู้รู้

คำช่วยค้นหา: ทะเลน้อย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ครูและนร.ออกสำรวจ
นกหลากชนิด
ชาวประมงหาไหลบัว
ฟินยามเช้า ณ ทะเลน้อย
ดอกบัวสวยจัง
วิวสวยสุดๆ
อธิบายการเดินทาง:  จากตัวเมืองพัทลุงใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4048 (พัทลุง-ควนขนุน) ประมาณ 32 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสายมีป้ายบอกตลอดทาง หรือทางรถไฟ ลงที่สถานีปากคลอง จากนั้นต่อรถโดยสารไปทะเลน้อย ประมาณ 8 กิโลเมตร 

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: อำเภอควนควนขนุน
ตำบล: ควนขนุน
อำเภอ: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93150
เบอร์ติดต่อ: 074685230
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)