Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านแม่กำปอง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านแม่กำปอง

รายละเอียด

ศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น บายศรีสู่ขวัญ การแสดงของเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวสำหรับแผนที่ชุมชน สถานที่จอดรถ รวมถึงกิจกรรม การนวดและอบสมุนไพรของกลุ่มชาวบ้านข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

เดิมศูนย์การเรียนรู้แม่กำปองเป็นโรงเรียนแม่กำปอง ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)