Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: โบสถ์กลางน้ำ (วัดแม่กำปอง)

รายละเอียด อุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง และน้ำตกที่ไหลมาจากจังหวัดลำปาง สาเหตุที่อุโบสถสุดแนวหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบแทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: วัดคันธาพฤกษา หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดแม่กำปอง เป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านแม่กำปอง ก่อสร้างขึ้นในปี 2473 เดิมมีเพียงวิหารไม้สักทองแกะสลักลวดลายล้านนา หลังคาวิหารถูกปกคลุมด้วยมอสและเฟิร์น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ชื้นและหนาวเย็นตลอดปี

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: วัดคันธาพฤกษา หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดแม่กำปอง เป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านแม่กำปอง ก่อสร้างขึ้นในปี 2473 เดิมมีเพียงวิหารไม้สักทองแกะสลักลวดลายล้านนา หลังคาวิหารถูกปกคลุมด้วยมอสและเฟิร์น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ชื้นและหนาวเย็นตลอดปี

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)