Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

น้ำตกแม่กำปอง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกแม่กำปอง

รายละเอียด

รายละเอียด น้ำตกแม่กำปองมีความสูงทั้งหมด 7 ชั้น น้ำตกมีทางน้ำไหลดิ่งลงเป็นผาและแอ่งบางแห่ง และมีน้ำไหลผ่านน้ำตกวิธีการเดินทางมาน้ำตกแม่กำปอง

เส้นทางไปน้ำตกจากหมู่บ้าน 2 เส้นทางได้แก่

จากป้ายหมู่บ้านแม่กำปองขับตรงไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบ น้ำตกแม่กำปองอยู่ซ้ายมือ (บริเวณหัวโค้งของถนนพอดี)

-จากวัดแม่กำปองเดินตรงมาเรื่อยๆ จะพบสามแยกเลี้ยวทางขวา(บริเวณสะพาน) ตรงขึ้นไปสุดหมู่บ้าน เดินลัดเลาะทางเท้า ค่อนข้างเป็นป่า จากนั้นให้ตรงต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร จะพบ น้ำตกแม่กำปองอยู่ซ้ายมือ (บริเวณหัวโค้งของถนนพอดี)ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

น้ำตกแม่กำปองอยู่จุดบนสุดของหมู่บ้านนอกจากนี้น้ำตกแห่งนี้ได้ไหลมาจากจังหวัดลำปางแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: น้ำตกแม่กำปอง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)