Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

สวนชากาแฟ

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: สวนชากาแฟ

รายละเอียด

เป็นสถานที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งจะปลูกสลับซับซ้อนไปกับป่าไม้โดยจะพบพืชพรรณต่างๆและที่พบมากที่สุดคือ ชาอัสสัม(เมี้ยง) และกาแฟ (อาราบิก้า) เป็นส่วนใหญ่ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

เมล็ดกาแฟสามารถพบเห็นช่วง เดือนกันยายนถึงมีนาคม ของทุกๆปีแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)