Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รายละเอียด เดิมทีมีชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์แม่สา” ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำภาคเหนือของประเทศไทย ต่อมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ที่นี่มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันเป็นชั้นๆ ในระดับ 300-970 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะการจัดสวนจะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดได้เข้าไป ศึกษาหาความรู้

ข้อมูลการติดต่อ โทร.0 5384 1234 โทรสาร 0 5329 8177, 0 5329 9754 อีเมล์ bgo@qsbg.org เว็บไซต์www.qsbg.org

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน นักศึกษา คนละ  2 0 บาท ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ภิกษุ สมาเณร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ไม่เสียค่าเข้าชม รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 100 บาท รถบัส คันละ 200 บาท

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://travel.mthai.com/blog/147144.html

คำช่วยค้นหา: 26 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติช่วงหน้าหนาว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จาก อ.แม่ริม ใช้ทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ประมาณ 12 กม. สวนสมเด็จฯ อยู่ทางซ้ายมือ


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ซอย หมู่ 1ซอย 9 ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่
ตำบล: แม่แรม
อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50180
เบอร์ติดต่อ: 053 841 234
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)