Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

สวนสนบ่อแก้ว

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: สวนสนบ่อแก้ว

รายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีความเป็นอันซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ บนเส้นทางสายฮอด-แม่สะเรียง กม.ที่ 36 อยู่เลยอุทยานแห่งชาติออบหลวงไปประมาณ 22 กม. เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำ เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 40 ปี เพราะปลูกในช่วงปี พ.ศ.2509-2510 จำนวนหลายพันต้น เรียงรายเป็นระเบียบบนลานโล่งเตียนด้านหน้า

ทั้งนี้ สวนสน ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำนวนสนสามใบ และยูคาลิปตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี


ข้อมูลการติดต่อ โทร. 0 5324 8604 , 0 5324 8607

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: วันเปิดทำการ  :  วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://travel.mthai.com/blog/121504.html

คำช่วยค้นหา: สวนสนบ่อแก้ว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:
รถส่วนตัว
 ให้วิ่งรถสาย เชียงใหม่-แม่สะเรียง วิ่งเข้าตัว อ.ฮอด  พอถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็เลี้ยวซ้าย อ.แม่สะเรียงตรงไปประมาณ 30 กิโลเมตร  ก็จะถึงสวนสนบ่อแก้ว ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้าย

รถโดยสารประจำทาง 
ขึ้นรถสาย เชียงใหม่-แม่สะเรียง โดยไปต่อรถที่ขนส่งอาขตเชียงใหม่แล้วไปลงที่สวนสนบ่อแก้ว


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด เชียงใหม่
ตำบล: บ่อหลวง
อำเภอ: ฮอด
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50240
เบอร์ติดต่อ: โทร. 0 5324 8604 , 0 5324 8607
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)